Romská historie je součástí české historie, říká Renata Berkyová

Nový díl podcastu Kvóty se věnuje vytěsňované romské historii i přetrvávající diskriminaci Romů a Romek u nás pohledem básnířky, prozaičky a romistky Renaty Berkyové.

Renata Berkyová je básnířka a prozaička pocházející z Rimavské Soboty na Slovensku. Psaní básní se věnovala už od dětství. Její tvorba se dostala do povědomí poté, co v roce 2006 získala Cenu Mileny Hübschmannové. Během studia romistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy začala psát nejen ve své mateřštině, ale také v romštině a češtině. Momentálně působí na Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd.

V podcastu Kvóty Renata Berkyová mluví o své cestě z malé slovenské vesnice do Prahy, okamžicích diskriminace i zakoušených nespravedlnostech. Ve své odborné práci se zabývá válečnou a poválečnou historií Romů na území Česka. Jaká byla realita koncentračních táborů na našem území? Jaký osud potkával Romy během druhé světové války? Proč se o holokaustu Romů a Sintů mluví stále tak málo? Co způsob, kterým se vztahujeme k romské historii, vypovídá o naší společnosti? Jak vypadá diskriminace a rasismus dnes? K jakým vzorům se Berkyová odkazuje? Proč je pro ni důležité umět romsky a jak se dostala k tématům, kterými se nyní zabývá? V podcastu mluví i o tom, jak vnímá nedůstojnou situaci ukrajinských romských uprchlíků, kterým Česká republika nedokáže adekvátně pomáhat a kteří často živoří na hlavních nádražích či v jejich okolí.

Čtěte dále