Problémy s bydlením mají i senioři, kteří celý život šetřili, říká ředitel Života 90

Díl podcastu Bulvár s Jaroslavem Lormanem se zaměřil na situaci seniorů a seniorek, na které tvrdě dopadá nedostupnost bydlení i rychlé zdražování nájmů i energií.

V bytové nouzi se nachází kolem 35 až 62 tisíc domácností, v nichž žije 76 až 165 tisíc lidí. Dalších 130 až 190 tisíc domácností je ohroženo ztrátou bydlení a 290 až 350 tisíc domácností je zatíženo nadměrnými náklady na bydlení, z čehož jednu třetinu tvoří seniorské domácnosti. U seniorů je nejtypičtější bytová nouze na ubytovnách. Mezi domácnostmi pobývajícími dlouhodobě na ubytovnách se až z jedné pětiny jedná o domácnosti seniorské. Počet seniorů a seniorek, kteří se dostali do bytové nouze, v posledních letech roste. Do nouze se přitom lidé často dostávají až ve stáří po svých šedesátých narozeninách. Většina osamělých seniorek má navíc problémy s nadměrnými náklady za bydlení: 4 z 10 domácností zatížených nadměrnými náklady jsou právě seniorské. Senioři a seniorky navíc mnohdy netuší o příspěvcích na bydlení a dalších podporách, které lze pobírat.

To vše vyplynulo z loňské Zprávy o vyloučení z bydlení za rok 2021, kterou vydala iniciativa Za bydlení. Jednou z asociací, která se na vzniku této Zprávy podílela, byla i organizace Život 90. Ta se už skoro tři dekády zaměřuje na pomoc lidem v seniorském věku. Jejím ředitelem je Jaroslav Lorman, který byl hostem nového dílu podcastu Bulvár.

„Lidé v seniorském věku nemají vidinu toho, že se ekonomicky zvednou,“ vysvětluje Lorman. Potvrzuje, že roste trend seniorů, kteří končí na ubytovnách, a varuje, že tento způsob dožití nepatří mezi důstojné podoby stáří. „Není to prostředí, které by zajišťovalo potřebný komfort pro stárnutí, je to alarmující,“ myslí si Lorman. Zmiňuje třeba častou absenci bezbariérovosti ubytoven, nulovou sociální síť nebo nedostupnost služeb, jako jsou úřady a lékaři. „Na ubytovnách s něčím takovým není počítáno,“ tvrdí Jaroslav Lorman.

Právě funkční sociální síť a bezpečí považuje ředitel Života 90 za hlavní důvody, proč je pro seniory a seniorky důležité zůstat v místě trvalého bydliště. „Ve chvíli, kdy starý člověk přijde o domov, přijde i o celou komunitu, sousedství a síť lidí kolem sebe. Takové sítě jsou ale nenahraditelné, a pokud z nich člověk vypadne, je exkludovaný a spontánní vazby chybí.“

Co jsou největší problémy seniorských domácností z hlediska bydlení? Jak se do ekonomické situace českých seniorských domácností propisuje současné zdražování cen za energie a proč se senioři ostýchají žádat o příspěvky na bydlení? Dozvíte se v podcastu Bulvár.

Čtěte dále