Pay Gap 12: Spory v práci

V dalším dílu podcastu Pay Gap se Šárka Homfray a Lucie Václavková věnují sporům v práci a vymahatelnosti práva.

V tomto dílu se nevěnujeme jednomu konkrétnímu problému, ale způsobům, jakými můžeme řešit porušování našich práv – což se týká celé řady témat, která znáte z dřívějších epizod. Na pracovních zkušenostech a konkrétních příbězích ilustrujeme, že řešení pracovních sporů není procházka růžovým sadem, ale spíše boj s větrnými mlýny. Úvodní příběh právničky Pavly Špondrové to ukazuje více než názorně.

Problematických oblastí je však víc, jak mimo jiné vyčteme ze zpráv o kontrolní činnosti Státního úřadu inspekce práce. K nejčastějším prohřeškům dochází v oblastech odměňování, pracovního poměru či dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, náhrad či pracovní doby. Dále bychom našli porušení v oblastech nabídky zaměstnání, dovolené či rovného zacházení. V poradenství se podle Šárky Homfray často řeší peníze, bonusy, neoprávněné výpovědi či reorganizace.

Šárka Homfray i Lucie Václavková se při své práci setkávají s tím, že lidé mají jen malé povědomí o svých právech a také netuší, na koho se obrátit. Najít si důvěryhodný pramen informací je základ. Doporučit lze oficiální a renomované zdroje, jako jsou stránky Ministerstva práce a sociálních věcí, Úřadu práce, České správy sociálního zabezpečení či právní poradny a příručky neziskových organizací, sdružení či institucí (Aperio – právní poradna, Průvodce zákony pro rodiče, síť občanských poraden, poradna Gender Studies, poradna projektu Rovná odměna). Dále jsou zde Státní úřad inspekce práceKancelář veřejného ochránce práv.

Důležitým aktérem jsou také odborové organizace, které hrají roli ve dvou oblastech. Jednak mohou předcházet vzniku různých problémů, jednak nabízejí právní pomoc, poradenství či zastupování u soudu, a to většinou bezplatně. Zaměstnanci, kteří nejsou členy odborů, často zájem o tuto podporu projeví až ve chvíli, kdy se dostanou do problémů, ale to už bývá pozdě. Velmi častým mýtem je, že když plníme všechny své povinnosti a s naší prací je zaměstnavatel spokojen, nic se nám nemůže stát.

Pokud se v práci setkáme s problémem, prvním krokem je snažit se zjistit si informace a případně dát zaměstnavateli písemnou stížnost, kterou má povinnost řešit. V dalším kroku je vhodné hledat spojence nebo se obrátit na příslušné úřady. Problémem však mohou být malé kompetence nebo liknavost, jak ukazuje další příklad, a sice zkušenost vědkyně Kateřiny Falk. Její příběh mimo jiné ilustruje, jak náročné je srovnávat hodnotu práce, a tedy zajistit rovné odměňování.

Pokud se nepodaří spor vyřešit v této fázi, následuje předžalobní výzva a soudní řízení. V tom je v podstatě nezbytné mít profesionální právní zastoupení, ať už odborovým právníkem či právničkou, nebo někým z advokacie. V některých případech může dojít k mimosoudnímu vyrovnání, ale někdy nezbyde než se na soud obrátit. Soudní spory jsou ale drahé a náročné, což ilustruje i případ bývalé vědkyně Alice Dvorské.

Zakončit tuto epizodu pozitivně se bohužel nepovedlo. Náročnost řešení pracovněprávních a diskriminačních sporů u nás nejen poškozuje osoby už tak zranitelné, ale v konečném důsledku vede ke snižování důvěry lidí ve spravedlnost, instituce a právní stát.

Nadále nás zajímají vaše názory a zkušenosti, ale i dotazy nejen k tématu dnešní epizody, ale z pracovního života obecně. Dejte nám vědět na sociálních sítích nebo na e-mailu [email protected].

Podcast vzniká s podporou české pobočky nadace Friedrich-Ebert-Stiftung.

Čtěte dále