Průvod oplzlosti a lhostejná česká společnost

Militantní odpůrci Prague Pride představují pro mnoho lidí největší lákadlo každoročního pochodu hrdosti české LGBT komunity.  

Militantní odpůrci Prague Pride představují pro mnoho lidí největší lákadlo každoročního pochodu hrdosti české LGBT komunity.

 

„Vězte, ó bohabojní, je třeba se semknout, neboť tento svět se hemží falešnými hráči, prostitutkami, exhibicionisty, antikristy, alkoholiky, sodomity, narkomany, fetišisty, onanisty, pornografy, podvodníky, animírkami, pohazovači odpadků a lesbičkami.“
(Ignacius J. Reilly).

 

V sobotu krátce po poledni vyslyšela nebesa nářky strážců tradiční mravnosti a seslala déšť na Václavské náměstí a jeho okolí, kde se v průvodu Prague Pride sešlo přes patnáct tisíc lidí. Tento deštík byl svojí povahou spíše lehčí a byl jen předehrou ke skutečnému živelnému trestu, který následoval zhruba hodinu poté a měl uspokojit odpůrce tzv. homosexualistické propagandy. Ti by z vydatného lijáku byli jistě šťastnější, kdyby se tou dobou někteří z nich zrovna nechystali k frontálnímu útoku na „průvod oplzlosti“, který dle jejich názoru tvořili zejména „opilé lesbičky“, „zženštilí buzeranti“ a „zvrhlíci“ (viz veřejný facebookový profil Adama B. Bartoše). Vedena tímto nestorem českého klerofašistického undergroundu se sedmičlenná skupinka rebelů odvážně posadila na vozovku před nemocnicí Na Františku, kde zamezovala průvodu v průchodu a odolávala strážníkům, kteří je vyzývali, aby prostor opustili. Jak později uvedl jeden ze zúčastněných sedmi statečných na Facebooku abbého Bartoše, zasahující mužové zákona s kontraakcí sympatizovali, bohužel však museli konat svou povinnost, aby nepřišli o práci. Demonstrativní sezení tak skončilo po několika minutách, kdy byli navlhlý Bartoš a jeho chlapci policisty odvedeni.

Radost z homofobního panoptika

Průvod Prague Pride tedy sice kvůli odpůrcům několik minut meškal, ale nikoliv překvapivě a spíše k radosti jeho účastníků. Jistě jsem nebyla sama, kdo se do průvodu hrdosti vydával s nadějí, že uvidí některou z postaviček českého homofobního panoptika. Kde jinde může prostý člověk doufat, že zahlédne Michala Semína, Janu Jochovou, Petra Hájka nebo jeho dceru, právničku a homeopatku Eriku Hájkovou? Kde jinde je možné osobní setkání s Adamem B. Bartošem? Mnoho z nás navnadilo i nedávné prohlášení předsedy výzvy D.O.S.T., ve kterém odpůrce ustavení Nového světového řádu slibuje, že tradiční způsoby vyjádření znechucení již iniciativa vyčerpala, pročež musí přistoupit k „novým způsobům obrany“. Možná i proto jsme na Prague Pride čekali něco většího než protestní sedánek, ale jak říká tradiční rčení: nemusí pršet, jen když kape.

Odpor Čechů k tradičním náboženstvím může pro LGBT komunitu představovat zdánlivou výhodu, tradiční křesťanskou morálku však v našem prostředí zdatně supluje machismus.

Klerofašističtí homofobové jsou koloritem Prague Pride. Akci činí mnohem zábavnější a do průvodu nalákají i lidi, kteří by jinak nepřišli. Nejsou skutečně nebezpeční, protože jejich postoje ani vzdáleně nereprezentují názory většinové společnosti a s problémy běžných lidí se absolutně míjí. Jejich rétorika připomíná legendární výroky jedné literární karikatury –konzervativce Ignacia J. Reillyho z románu Johna Kennedyho Toola Spolčení hlupců. Baví se jí nejen gayové a lesby samotné, ale dokonce i mainstreamová média, která například Petra Hájka využívají jako exota, který dokáže zpestřit program.

Česká apatie

Aktivita profesionálních homofobů může zdánlivě vyvolávat dojem jakéhosi ideologického souboje mezi klerofašisty a LGBT aktivisty, skutečnost je však taková, že akce typu Prague Pride homofobní fanatiky z výše naznačených důvodů nebere vážně a svojí aktivitou cílí na většinovou společnost. Ta se z hlediska vztahu k homosexualitě nachází ve stavu, který není nejhorší, ale ani nejlepší. Česká společnost je apatická a bez zájmu a spíše než tolerantní je lhostejná. Odpor Čechů k tradičním náboženstvím může pro LGBT komunitu představovat zdánlivou výhodu, tradiční křesťanskou morálku však v našem prostředí zdatně supluje machismus, který antifeministická česká společnost uctívá. Uvědomované i neuvědomované urážky především gayů se objevují v soukromí, ve škole, v práci a po hospodách; spíše než nenávist dávají lidoví homofobové gayům a lesbám pocítit své pohrdání, případně je častují posměšky. Přístup mnoha lidí lze stále vyjádřit klasickou hláškou: „Nemám nic proti homosexuálům, ale…“

V takovém prostředí se člověku nežije nejlépe. LGBT lidé kvůli své sexuální orientaci stále čelí problémům, které se heterosexuálů netýkají. Od prvního náznaku uvědomění vlastní sexuality a zjištění, že „buzna“ je nadávka, přes šikanu ve škole a balvan ve formě coming outu, po podezíravé pohledy, šepot a neustálou obezřetnost při vyprávění o svém soukromí – všechny tyto drobné detaily i větší problémy homosexuálním, bisexuálním a transsexuálním lidem komplikují život. LGBT aktivismus má proto stále smysl a akce typu Prague Pride jsou pořád potřeba.

Normalita homosexuálů

Navzdory povyku náboženských fanatiků, že akce typu Prague Pride propagují zvrhlost, prostituci a pornografii, je skutečnost přesně opačná. Cílem LGBT aktivismu není veřejně demonstrovat domnělou zvrácenost ani extrémní odlišnost homosexuálů; cílem je ukázat heterosexuální většině, že homosexuálové se od ní zase tolik neliší a že jejich životní zkušenost je sice odlišná, ale řada z nich má podobné cíle jako heterosexuálové. Dlouholeté snahy o uznání homosexuálního manželství a možnost osvojení dítěte jsou nejjasnějším příkladem požadavku na uznání normality LGBT komunity. Program Prague Pride je zaměřen především na sdílení a sdělování životní zkušenosti gayů a leseb a na diskusi o specifických problémech, které gayové a lesby mají. Údajná propagace pornografie, jak si stěžoval Michal Semín, se na ní nekoná. Asi i proto, že demonstrovat nějakou „zvrácenost“ by bylo vzhledem k cílům současného LGBT aktivismu poněkud kontraproduktivní.

 

Autorka je socioložka.

 

Čtěte dále