Osm měsíců, osmnáct zbitých, žádná rutina

Kauza fyzického i slovního napadání lidí bez domova v prostorách pražského hlavního nádraží pokračuje. Napadených je více, než se zdálo.

Policie eviduje osmnáct případů napadení lidí bez domova ochrankou v budově pražského hlavního nádraží. Jde ale jen o vrchol ledovce. Sociální a terénní pracovnice a pracovníci upozornili na násilí páchané proti lidem bez domova happeningem, který proběhl před budovou hlavního nádraží 16. června 2015. Naše iniciativa tehdy reagovala na sérii svědectví, podle kterých fyzické napadení ochrankou vedlo ke zlomeninám, vyraženým zubům a dalším zdravotním následkům. Mluvčí společnosti Grandi Stazioni, která ostrahu nádraží zajišťuje, ovšem v médiích popřel, že by se s tímto problému setkal. Proto jsme 22. září zaslali žádost o vysvětlení na Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Obvodní ředitelství Praha 2 a Místní oddělení policie Wilsonovo nádraží.

Důvěra a statistika

Z odpovědi policie, kterou jsme obdrželi, vyšlo najevo, že oddělení policie Wilsonovo nádraží přijalo za prvních osm měsíců letošního roku celkem osmnáct oznámení na členy ochranky. Jednalo se o čtrnáct oznámení o spáchání přestupku a čtyři oznámení mající charakter podezření ze spáchání trestného činu. Na základě čtyř oznámení je vedeno trestní řízení proti konkrétní osobě.

Lze si jen stěží představit situaci, kdy by v obvodu Prahy 2 existovala například ulice, ve které by byl za posledních osm měsíců osmnáctkrát násilně napaden běžný chodec, a média, policie, občané či politici by to nehodnotili jako závažný rutinní problém.

Policie dále uvedla, že v budově Wilsonova nádraží není instalován městský kamerový systém. Jedná se o soukromý objekt, ve kterém se nachází množství kamerových systémů soukromých subjektů, které v budově nádraží provozují své podnikatelské aktivity. Přesnou informací o všech provozovatelích policie nedisponuje. Policie nicméně prověřovala existenci kamerových záznamů a v sedmi případech byly v rámci šetření zajištěny.

Kritická sociální akce v souvislosti se zveřejněním těchto informací mimo jiné na svém webu uvedla, že počet nahlášených případů potvrzuje předpoklad, že problém na hlavním nádraží nabyl rutinního charakteru. Ze zkušeností sociálních a terénních pracovníků a pracovnic a také z výpovědí napadených je patrné, že lidé bez domova často nedůvěřují policii a incidenty převážně nehlásí. Počet nahlášených případů tak představuje zlomek skutečného rozsahu násilí, kterého se vůči nim dopouští členové ochranky. Verbální násilí a urážky, které byly lidmi bez domova také často popisovány, ve statistikách policie chybí zcela.

Už se to děje zase

Kritická sociální akce zveřejnila plné vyjádření policie na svém webu a vyzvala osoby bez domova a lidi s nimi pracující, aby případy násilí včetně verbálních útoků vždy hlásili. Naše iniciativa současně nabídla napadeným lidem podporu a pomoc při podávání trestního oznámení. Ze zjištěných údajů je totiž patrné, že taková podání smysl mají a že jak policie, tak místní politici budou pod tlakem statistik nuceni problém brát vážně.

Například starostka Prahy 2 Jana Černochová se pro server Lidovky.cz vyjádřila, že Praha 2 případné násilí na lidech bez domova absolutně neschvaluje, dodala ale, že situace na Wilsonově nádraží patrně nepředstavuje rozsáhlý problém. Toto tvrzení odůvodnila tím, že by se jinak přeci na Prahu 2 už dávno obrátila policie. S takovým prohlášením by dozajista nesouhlasili nejen napadení lidé, ale také sociální pracovníci, kteří se s nimi setkávají. Nedlouho po červnovém happeningu na hlavním nádraží totiž organizátoři akce obdrželi telefonát napadené ženy, která jej uvedla slovy „Už se to děje zase“.

Lze si jen stěží představit situaci, kdy by v obvodu Prahy 2 existovala například ulice, ve které by byl za posledních osm měsíců osmnáctkrát násilně napaden běžný chodec, a média, policie, občané či politici by to nehodnotili jako závažný rutinní problém.

Kritická sociální akce je platforma pro sdílení zkušeností a rozšiřování diskurzu kritické sociální práce.

 

Čtěte dále