Otevřený dopis Spolku Šáreckého údolí squatterům

Zveřejňujeme otevřený dopis spolku šáreckých obyvatel adresovaný squatterům, kteří jsou již třetí den na střeše usedlosti Šatovka.

Vážení squatteři,

po dvou letech jste se rozhodli, že opuštěnou usedlost v Šáreckém údolí znovu oživíte. Prostory, které „léta plní jen zatuchlina nesplněných slibů jeho správců a lží ctnostných ochránců soukromého vlastnictví“, si podle vás zaslouží „svěží vichřici“.

Dozvěděli jsme se, že „chcete i nadále zkoušet fungovat jinak pro ty, kteří nemají možnost či nechtějí zápolit s realitou trhu, permanentní konkurenceschopností, hotovostí v pohotovosti, flexibility bez hranic“. A apelujete, abychom si uvědomili, že to, „zda bude naše budoucnost represivní a prázdná, či svobodná a naplněná, je na nás všech“.

Jistě dobře víte, že objekt je v majetku městské části Praha 6. Není tedy soukromým majetkem, ale naším společným. MČ Praha 6 má sto tisíc občanů. Ti správu svého území, včetně tohoto objektu, svěřili našim spoluobčanům, kteří byli vybráni prostřednictvím svobodných voleb. MČ Praha 6 má devět radních, kteří vedou její agendu, a 45 zastupitelů, kteří se ve svém volném čase snaží odpovědně rozhodovat o problémech MČ Prahy 6. Dostali důvěru k tomu, aby za nás jednali a rozhodovali o našich potřebách. V občanské společnosti samospráva naslouchá svým občanům, kteří s ní spolupracují. Je proto škoda, že se odmítáte zapojit do hledání vzájemně výhodného řešení a přistupujete k problému silově a autoritářsky. Absencí dialogu zbytečně eskalujete konflikt, který není opodstatněný.

Žádný ze zastupitelů ani radních není rád, že prostory plní jen zatuchlina. Zrovna tak nejásají občané Šáreckého údolí. Jenže Šárecké údolí bylo sedmdesát let zanedbáváno. My, občané Šáreckého údolí, léta usilujeme o koncepční přístup k obnově území, které je zároveň přírodním parkem. Na počátku léta roku 2017 přijalo zastupitelstvo napříč všemi stranami přelomové usnesení, ve kterém se zavazuje začít koncepčně řešit obnovu a rozvoj Šáreckého údolí. Město tak dokázalo, že reálná spolupráce s občany může fungovat. Zároveň to však s sebou nese potřebu postupovat krok za krokem a vyhnout se ad hoc rozhodnutím.

Usedlost Šatovka je jedním ze zásadních míst, která pomohou rozvoj a obnovu údolí nastartovat. Sami můžete na vlastní oči vidět, že se objekt musí rekonstruovat. Bude to významnější investice, a je proto nutné pečlivě uvážit míru a podobu jednotlivých funkcí objektu, aby objekt naplnil potenciál, který v území má. Je nutné nalézt maximální synergii mezi potřebami Šárky jako rekreačně oddechového území celopražského významu, potřebami místních obyvatel a potřebami a zájmy obyvatel MČ Prahy 6. Je to proces, který potrvá spíše roky.

Jste v objektu, který má zachované jádro původně viničného hospodářství Erbovka z poloviny 17. století. Tento objekt by mohl psát příběhy o tom, jak vypadá nutnost zápolit s realitou trhu, permanentní konkurenceschopností, hotovostí v pohotovosti. Bylo tomu tak vždy od té doby, co se lidé přestali živit lovem a sběrem a začali hospodařit. Díky tomu je tady naše město, na které jsme hrdí, a přejeme si, aby v konkurenci ostatních měst světa bylo úspěšné, prosperovalo a bylo dobrým místem pro život nás všech.

Každý člověk je jedinečný a zkouší hledat svoji cestu, jak by mohl svůj život naplnit. Smysl mu to začne dávat tehdy, když bude vědět, že jeho činnost je prospěšná i pro někoho dalšího než jen pro něj samotného. Naše demokracie, naše instituce jsou tak dobré a tak kvalitní, jak s nimi budeme jako občané nakládat. Každý máme svoji odpovědnost za stav věcí, jaké jsou. Není nic špatného hledat různé přístupy, cesty a alternativy. Všichni však máme mít stejná práva a stejné povinnosti. Nemusíme spolu vždy souhlasit, můžeme mít různé názory, ale vždy bychom se měli vzájemně respektovat a nevymezovat si pro sebe jiné právo než pro ty ostatní. Deklarujete svobodu pro sebe, ale druhým ji berete. Nevíme nic o tom, že byste s MČ jakkoliv nadále vyjednávali o podmínkách třeba i omezeného využití. Možná se nyní dočkáte mediální pozornosti, ale nic to nemění na věci, že násilné vniknutí do objektu a jeho obsazení nemá v tomto případě opodstatnění a více než nadšení v nás vyvolává obavy.

Než proběhnou všechna rozhodnutí a přípravné práce, uběhnou možná dva, ale spíše tři nebo čtyři roky. Budeme rádi, když v klidu objekt vyklidíte. Městské části Praha 6 pak předložíte projekt fungování a budete usilovat o to, aby do té doby, než bude zahájena rekonstrukce, našel objekt dočasné, třeba jen částečné využití. Pro každou nemovitost je vhodné, pokud je v ní základní provozní režim, vytápí se a větrá. Sami však dobře víte, že i kdybyste si vše dělali sami, nelze v objektu být bez toho, aby v něm probíhala základní údržba, abyste platili vodu, elektřinu, otop. Bez vyjednání jasné dohody se samosprávou skutečně nelze veřejný objekt využívat.

Výbor spolku Šárecké údolí

Předseda Vladimír Brož
Místopředseda Vladan Hodek (604144782, [email protected])
Místopředsedkyně Jarka Koňaříková

 

Čtěte dále