Hroby dětí původních obyvatel Kanady připomínají nevyřešená traumata kolonialismu

Šokující nálezy dětských hrobů otřásly nejen kanadskou společností. Minulost, kterou nám připomínají, ovšem není tak dávná, jak bychom si rádi mysleli.

Na konci května proběhla světovými i českými médii zpráva o nalezení neoznačeného pohřebiště dvě stě patnácti dětských těl. Tyto hroby byly objeveny v areálu bývalé internátní školy pro původní obyvatelstvo – v takzvané Indiánské rezidenční škole ve městě Kamloops v Britské Kolumbii. A 24. června přišel národ Cowessess z provincie Saskatchewan s ještě horší zprávou: v areálu rezidenční školy v Marievalu bylo nalezeno 751 neoznačených hrobů. Problém odebíraných a „ztracených“ dětí původního obyvatelstva však není otázkou minulosti. Informace o nově nalezených hrobech přinesl na tiskové konferenci Cadmus Delorme, náčelník národa Cowessess. V projevu uvedl, že k místu nálezu přistupují jako k místu kriminálního činu.

Zabít Indiána v dítěti

Škola v Kamloops fungovala od roku 1890 do roku 1969, škola v Marieval od roku 1898 až do roku 1997. Zřizovatelem obou těchto škol byla Římskokatolická církev. Ta provozovala přes polovinu indiánských internátních škol v Kanadě, které byly bez výjimky zřizovány křesťanskými církvemi. Celý systém těchto škol měl jeden hlavní cíl: dostat děti z původních komunit, zničit jejich vztah k vlastní kultuře a historii a nahradit tyto zvyklosti křesťanskými hodnotami a evropskou kulturou. Často se v této souvislosti objevuje výrok „zabít Indiána v dítěti“. Je až neuvěřitelné, že tento systém fungoval legálně až do roku 1996, tedy více než sto let.

Ačkoliv většina kanadské společnosti vyjadřuje pozůstalým soustrast a účast, vidí daný problém především jako historickou křivdu. Křivda to je ale velmi nedávná a v jistých formách trvá dodnes.

Ačkoli se kanadská federální vláda za tuto minulost v roce 2008 omluvila, Římskokatolická církev se za své jednání neomluvila dodnes. Už po nálezu v Kamloops vyvstal tlak na papeže Františka, aby se k situaci vyjádřil. Po novém nálezu ve škole v Marievalu tento tlak ještě zesílí. Pozůstalí po církvi žádají omluvu a zveřejnění záznamů z těchto škol, které jsou v některých případech uloženy až v samotném Vatikánu. Světlou výjimkou a příkladem pro budoucí vývoj by mohl být přístup řádu jeptišek od sv. Anny, jejichž řád byl činný v provozu školy v Kamloops. Tento řád se dohodnul s královským muzeem v Britské Kolumbii na spolupráci a zpřístupnění dokumentů o škole v Kamloops a zároveň zpřístupní dokumenty i organizaci Indian Residential School History a Centru pro dialog při Univerzitě v Britské Kolumbii.

Problematikou zmíněných škol se zabývá například dokument Stolen Children od CBC nebo projekt Indian Residential School Survivors Society (IRSSS). V dokumentu Stolen Children jedna z přeživších, Irene Favel, vzpomíná, jak hlídači odebrali novorozeně sedmnáctileté studentce, její spolužačce, a zavraždili je upálením zaživa. Tento úsek byl z dokumentu vystřihnout a je k nalezení pouze jako screencapture na serveru YouTube.

Kulturní genocida

Systematická kulturní genocida probíhala i na jiných frontách. Kromě odebírání dětí na několikaleté pobyty ve školách byly zřízeny programy pro trvalé adoptování dětí do bílých kanadských rodin. Tento proces začal v padesátých letech minulého století, trval až do let osmdesátých a je známý jako „Sixties Scoop“ (Šedesátkové nabírání). Tato politika povolovala autoritám prakticky bez udání důvodu odebírat děti z rodin původního obyvatelstva a umisťovat je do pěstounské péče bílých rodin. Přesunuto tak bylo zhruba dvacet tisíc dětí. Po ukončení této politiky její oběti vedly vleklé soudní spory. V roce 2017 jim dal kanadský ústavní soud za pravdu a uložil federální vládě, aby odškodnila děti a rodiny původních obyvatel částkou 800 milionů dolarů. Tento verdikt ale vynechal Métis (národy vzniklé míšením původního obyvatelstva s francouzskými kolonialisty) a původní obyvatele neregistrované u federálního Ministerstva pro služby původnímu obyvatelstvu. Proto zatím zástupci původního obyvatelstva rozsudek odmítají a čekají, až bude plně inkluzivní.

Bohužel relikty těchto praktik a diskriminace původního obyvatelstva v systému péče o děti stále přetrvávají. V současné době tvoří děti původního obyvatelstva 52 procent osob v institucionální nebo pěstounské péči, ačkoliv tvoří pouze necelých osm procent dětské populace. Děti jsou odebírány matkám z původních národů často ihned po porodu, pokud se rozhodnou podstoupit porod v nemocnici. Aktivistka za práva původního obyvatelstva Jen popisuje, jaký na ni byl tvořen nátlak ze strany sociálních pracovníků, ale i lékařského personálu při jejím posledním porodu. Důvodem bylo, že v roce 2013 musela být na nějakou dobu v ženském domově, kam utekla od násilného partnera. Svůj další porod plánuje podstoupit s pomocí porodní asistentky v bezpečí svého domova, aniž by o tom úřady věděly. Dítě poté registruje porodní asistentka. Snaží se tak předejít tomu, aby jí bylo dítě odebráno.

V západních provinciích Kanady je situace ještě daleko horší než na federální úrovni. V Manitobě, odkud Jen pochází, je z necelých 10 tisíc dětí v pěstounské nebo institucionální péči 90 procent z původního obyvatelstva. Přední představitelé původních národů to označují za pokračování Indiánských rezidenčních škol. Sami vědí a uznávají, že ne všechny děti jsou v komunitách původního obyvatelstva v bezpečí a bez jakéhokoli rizika, volají ale po řešení, které by je nevytrhávalo z jejich kultury a společnosti. Žádají také, aby se začali řešit socioekonomické důvody toho, proč se mohou děti v těchto komunitách dostat do rizika.

Křivda trvá

Bylo by dobré také připomenout, že kanadská vláda a většinová společnost koloniálního původu porušují práva původních obyvatel i v jiných ohledech. Pokud zůstaneme v Britské Kolumbii, jde například o současnou těžbu pralesů v místech, jež by podle platných dohod měla spadat pod teritoria spravovaná původním obyvatelstvem na Vancouverském ostrově. Národ Wet’suwet’en v loňském roce protestoval proti stavbě plynovodu, který narušuje jejich původní místa lovu a žití a který vede přes významné povodí řeky Morice a několik přirozených jezer. Konflikt je zde mezi tradiční klanovou strukturou národa Wet’suwet’en (náčelníci kmenů) a mezi volenými zástupci, kteří podléhají plynařské lobby.

V neposlední řadě můžeme z loňského roku zmínit také konflikt mezi rybáři v provincii Nové Skotsko. Ten se týkal národa Mi’kmaw, který má díky dvě stě padesát let staré dohodě právo rybařit a lovit ve vodách Nového Skotska, a nepodléhat přitom regulacím federální vlády. Komerční rybáři si na tuto nevýhodu stěžují, důležité je ale zmínit, že Mi’kmaw mají povoleno rybařit pouze za účelem dosažení „přiměřeného živobytí“ a že mají velmi omezený počet lodí i pastí na humry. Mnohem větší vliv má komerční lovení provozované nepůvodním obyvatelstvem. Konflikt vyústil v ničení vybavení, které patřilo národu Mi’kmaw, včetně zapálení lodí a přístavních budov.

I z těchto důvodů jsou objevy hrobů v rezidenčních školách a jejich řádné vyšetření, popřípadě potrestání viníků nebo odškodnění národů původního obyvatelstva, velmi důležité. Finanční prostředky v rukou původní samosprávy pak mohou sloužit například k vytvoření lepší infrastruktury pro podporu dětí žijících v rizikových podmínkách, aniž by musely být vyjmuty ze svých komunit; popřípadě tyto prostředky mohou být použity k prevenci vzniku těchto podmínek. Ačkoliv většina kanadské společnosti vyjadřuje pozůstalým soustrast a účast, vidí daný problém především jako historickou křivdu. Křivda to je ale velmi nedávná a v jistých formách trvá dodnes. Vždyť škola v Marievalu fungovala ještě před dvaceti čtyřmi lety. Část frustrace ze strany původních obyvatel přitom pochází z neustálého dokazování, že oni jsou skutečně obětmi těchto činů a že jejich následky a způsobenými traumaty stále trpí.

Autor je spolupracovník redakce.

Čtěte dále