Nejasná budoucnost práce z domova. Korporáty povolávají své zaměstnance zpět do kanceláří

Někteří zaměstnavatelé přecházejí z online do hybridního režimu. Ten je v současnosti vnímán jako jedna z nejlepších organizací kancelářské práce.

Během pandemie se často hovořilo o „revoluci“ v souvislosti s přechodem na práci z domova. Firmy byly nuceny přesunout své aktivity do online prostředí a postupně zjišťovaly, že home office nemusí být brzdou produktivity. Nyní však mnoho z nich své nedávné kroky přehodnocuje.

Paradoxně právě Zoom, který během koronavirové krize umožnil milionům lidí pracovat z domova, nyní od kompletního online provozu ustupuje. Společnost přechází na hybridní režim – zaměstnanci žijící do osmdesáti kilometrů od kanceláří budou povinni do práce docházet aspoň dvakrát týdně. Jedním z důvodů pro tento krok jsou potíže s růstem po pandemických letech. Částečný návrat do kanceláří má společnosti zajistit větší efektivitu práce.

Práce z domova je součástí novely českého zákoníku práce, která bude nyní projednávána ve sněmovně.

Stav práce z domova v Česku nejlépe charakterizuje právě hybridní režim. Z průzkumu Hospodářské komory ČR vyplývá, že práce z domova je běžnou praxí. Pokud to charakter práce dovoluje, umožňuje ji až 93 procent zaměstnavatelů. Jenom dvě procenta dotazovaných však odpověděla, že jejich zaměstnanci mají home office každý den. Zhruba třetina firem uvedla, že jejich zaměstnanci pracují z domova méně než jednou týdně. Podle dat agentury Behavio má zkušenost s home office pouze 28 procent Čechů, přičemž 22 procent lidí má zkušenost právě s hybridním režimem.

Práce z domova je součástí novely českého zákoníku práce, která bude nyní projednávána ve sněmovně, poté co ji poslancům vrátil senát. Nově by měli mít zaměstnanci možnost žádat zaměstnavatele o úhradu nákladů za elektřinu či vodu. Novela má také umožnit snadnější získání home officu pro těhotné ženy, rodiče menších dětí či zaměstnance pečující o závislé osoby. Zaměstnavatel bude moci žádost odmítnout jen po písemném zdůvodnění.

Podle dat si mnoho lidí práci z domova pochvaluje, jsou šťastnější a také na pracovních místech déle zůstávají. Jiná studie vypočítala, že lidé, kteří pracují doma, ušetří v průměru 72 minut denně tím, že nedojíždějí. Z výzkumů ale také vyplývá, že práce mimo kancelář není pro každého. Lidé, kteří s ní nejsou spokojení, si nejčastěji stěžují na problémy s rovnováhou „work – life“ nebo s izolovaností.

Práce z domova s sebou může nést i jiné problematické aspekty. Jak poukazuje britský Guardian, v některých povoláních zaznamenávají pracovníci a pracovnice zvýšený dohled nad svými pracovními aktivitami kvůli přesunu do online prostoru. Navíc se home office často týká jen úzkého segmentu zaměstnanců a zaměstnankyň, kteří mají vyšší plat a vzdělání. Kromě toho práce mimo kanceláře může dokonce prohlubovat genderové nerovnosti. Ženy totiž častěji požadují pružnější pracovní podmínky, může to být ale na úkor jejich „viditelnosti“ a kariérního postupu. Hybridní forma práce se tak pro mnoho firem jeví jako nejlepší kompromis. A je žádaný také u zaměstnanců a zaměstnankyň. Studie The Accenture of Work 2021 zjistila, že 83 procent dotazovaných preferuje právě hybridní model.

Čtěte dále