Heatwave #4: Jaký je vztah Česka a klimatické krize?

Evropa a Česko se v posledních letech probouzí z iluze, že klimatická krize se dotýká někoho jinde a jindy.

Dlouhou dobu jsme byli u nás i v Evropě zvyklí chápat změnu klimatu jako něco, co se odehrává někde jinde, co se děje někomu jinému nebo je záležitostí vzdálené budoucnosti. Česko přece není ostrovním státem, který by se měl obávat, že se jednoho dne vlivem tání ledovců ocitne pod mořskou hladinou. Podíváme-li se na situaci dnes, vypadá to, že se Evropa ze svého pohodlného spánku probouzí a dochází jí, že ani ona nestojí stranou klimatické krize a pociťuje dopady změny klimatu na vlastní kůži. Tím prozatím nejvýraznějším dopadem jsou rekordní sucha a vlny veder, které jim často předcházejí. Zvlášť během uplynulé dekády jsme v Česku zažili zcela nebývalou epizodu sucha, která měla komplexní a dalekosáhlé dopady jak na místní ekosystémy, tak i zemědělství a další oblasti lidské činnosti.

Čtěte dále