Téma

diskuze

Nemáme, nejsou, nechtějí

Česká televize výběrem hostů do diskuzních panelů stvrzuje panující stereotypy a podílí se na genderové diskriminaci.

Video: Disident Západu Chomsky v Praze

V úterý 3. června se v Městské knihovně v Praze uskutečnila veřejná diskuze s jazykovědcem a společenským kritikem Noamem Chomským, kterou moderoval šéfredaktor A2larmu Jaroslav Fiala. Jak se Chomsky stal politicky aktivním intelektuálem? Jaké názory má na vztah mezi vědou a politikou, na studenou válku nebo izraelsko-palestinský konflikt?