Téma

housing first

Ani Housing First samo o sobě není řešením

Eliška Černá se při psaní publikace Z ulice do bytu, věnované konceptu Housing First, mohla opřít i o zkušenosti s brněnským projektem zabydlování, jehož se od začátku účastnila jako výzkumnice.