Téma

klimatická změna

Komnaty ozvěn, klimatická krize a pravicová revoluce

Šedesátá léta si spojujeme s protiválečným hnutím, sexuální revolucí, feminismem, hnutím za práva menšin a vznikem environmentálního hnutí. Byla to ale také doba nástupu nové pravice, jejího odklonu od vědy, které po desetiletích vedlo i k popírání klimatické krize.