Téma

kvóty

Jsme skutečně v krizi?

Pojem uprchlická krize je především výrazem úzkosti. Je třeba upřednostnit takové formy politiky, které pojetí migrace jako hrozby vyžadující regulační zásahy ze strany států zpochybňují.

Švédsko zavádí hraniční kontroly

Švédsko dosud mělo jednu z nejvstřícnějších imigračních politik. Nyní však vyčerpalo svoje kapacity, začíná hlídat hranice a apeluje na solidaritu uvnitř Evropské unie.

Mýty o kvótách

Současná debata o přijetí kvót na uprchlíky svědčí o falešném soucitu a neochotě řešit krizi systémově.