Téma

kvóty

Jak se dělá politička

Zastoupení žen v politice je v České republice stále velmi nízké. Klíčem ke změně mohou být vnitrostranické kvóty.

Jsme skutečně v krizi?

Pojem uprchlická krize je především výrazem úzkosti. Je třeba upřednostnit takové formy politiky, které pojetí migrace jako hrozby vyžadující regulační zásahy ze strany států zpochybňují.