Vzděláním k (ne)úspěchu

V Česku rozhodují vzdělání a sociální status rodičů o budoucím úspěchu dětí více, než je v Evropě obvyklé. Vzdělávání neplní funkci sociálního vzestupu a není schopno překonat sociální, ekonomické a kulturní zázemí rodičů. Dochází tak k mezigeneračnímu přenosu nerovností a k selhání vzdělání coby sociálního výtahu. Tento smutný fakt na detailnější úrovni zobrazila nedávno Mapa vzdělávacího ne/úspěchu organizace PAQ Research. Srovnává malé územní celky obcí s rozšířenou působností. Ukazuje, že oblasti potenciálního úspěchu a neúspěchu spolu často těsně sousedí. Některé kraje jsou tak barevnou mapou, kde se střídají perspektivní a upadající oblasti.

Mapa ne/úspěchu ale srovnává hrubá čísla a neposkytuje odpovědi na otázky, které se tážou po příčinách neutěšeného stavu mnohých oblastí. Některé kraje jsou relativně dobře zmapovány a ve svém úspěchu či neúspěchu jsou homogenní. Například Ústecký či Karlovarský kraj jsou postiženy dlouhodobými strukturálními problémy. Standa Biler se vydává do oblastí, která nejsou tak dobře zmapovaná: do Karviné, na Vítkovsko, Jesenicko či do Krnova.

Reportáže poskytují pohled na školství, mimoškolní aktivity dětí, lokální politiku, zaměstnanost, péči o seniory a zdravotnictví a to pomocí rozhovorů s klíčovými aktéry a obyvateli těchto obcí. Dá hlas obyvatelům jednotlivých vybraných obcí a zároveň je usadí do kontextu.

Reportážní série byla podpořena finančním příspěvkem od Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky.

 

Multimedia

Články

Jak zachránit regiony a pomoct školám? Mít více úředníků a přestat si nalhávat, že se z nebe snesou investoři

V rámci projektu Vzděláváním k neúspěchu vznikly tři podcasty, které se věnují sociální a ekonomické situaci v regionech, kvalitě vzdělávání nebo otázce inkluze.

Osoblaha. Místo, kde mizí silnice, práce i lidé

Série reportáží Vzděláváním k neúspěchu se věnuje školství v severním výběžku Jesenicka a na Osoblažsku. V pátém díle se podíváme do Osoblahy.

Město Albrechtice a Třemešná, každých pár kilometrů dál od centra přibývá starostí

Série reportáží Vzděláváním k neúspěchu se věnuje školství v severním výběžku Jesenicka a na Osoblažsku. Ve čtvrtém díle se podíváme do Města Albrechtice a do Třemešné.

Ve Vápenné by chtěl do školy chodit každý

Série reportáží Vzděláváním k neúspěchu se věnuje školství v severním výběžku Jesenicka a Osoblažsku. Ve třetím dílu zavítáme do Vápenné a Bílé Vody.

Vidnava a Javorník: zatím dobrý

Série reportáží Vzděláváním k neúspěchu se věnuje severnímu výběžku Jesenicka a Osoblažsku. Pokračování úvodního dílu se zaměřuje na školy v Javorníku a Vidnavě.

Javornicko: nejkrásnější český region trápí odliv obyvatel a nekonečné vzdálenosti

Série reportáží Vzděláváním k neúspěchu se věnuje Jesenicku. První díl se zaměřuje na ekonomickou situaci, která je určující pro situaci zdejších škol. Další díly budou následovat.

Vzděláním k (ne)úspěchu. Jak pozvednout z krize regionální školství

Český vzdělávací systém není v dobré kondici už delší dobu. O jeho problémech, slabých místech, ale také o inkluzi či segregaci, hovoříme v podcastu s analytiky PAQ Research Štěpánem Kmentem a Karlem Gargulákem.