Praha promarnila šanci, ale Klinika žije dál

Přinášíme prohlášení kolektivu Kliniky ke stávající situaci a včerejšímu jednání Zastupitelstva hlavního města Prahy.

Na dnešním zasedání zastupitelstva se až na čestné výjimky nevedla věcná debata, ale snášely se jen útoky a snahy o omezení diskuse, přestože za projednávaným bodem stálo 2 300 podpisů pražských občanů a občanek. Stejně tak zarážející je privilegovaná pozice, ze které vystupoval legislativní náměstek ÚZSVM. Klinika nepobývá v objektu protiprávně, jak několik lidí, včetně tohoto náměstka, na zastupitelstvu tvrdilo. O celé situaci se vede občanskoprávní spor, který dosud nebyl rozhodnut. Na zastupitelstvu dostala výjimečný prostor jen jedna strana tohoto sporu.

Bez ohledu na neochotu politických představitelů a představitelek na Žižkově dál probíhá rozvíjení sociálních vztahů založených na solidaritě a vzájemné pomoci.

Kolektiv Kliniky nabídl zastupitelstvu magistrátu možnost podílet se na konstruktivním dlouhodobém řešení, které by mohlo umožnit další pokračování veřejně prospěšné činnosti Kliniky. Zastupitelstvo tuto možnost odmítlo, a promarnilo tak příležitost přispět k lepší a zajímavější podobě hlavního města i bez vynaložení jakýchkoli svých prostředků.

Těsně před projednáváním bodu se objevila informace, že objekt již byl převeden do správy Ministerstva práce a sociálních věcí. Rychlost a utajení celého procesu vzbuzuje silná podezření a nabízí se srovnání s rok starým deklarovaným zájmem Generální inspekce bezpečnostních sborů, který se ukázal být pouhou zástěrkou.

Vystoupení některých zastupitelů a zastupitelek nás utvrdilo v přesvědčení, že Klinika má nejen na Žižkově, ale i v celé společnosti své nezastupitelné místo. Na Klinice zůstáváme, pokračujeme v programu a jsme připraveni jednat s novým správcem objektu. Bez ohledu na neochotu politických představitelů a představitelek tak na Žižkově dál probíhá rozvíjení sociálních vztahů založených na solidaritě a vzájemné pomoci.

Klinika dýchá!

 

Čtěte dále