Kolektiv Kliniky vyhrál po šesti letech soud se Správou železnic o náhradu ušlého zisku

Po šesti letech, byť zatím nepravomocně, obvodní soud na Praze 3 rozhodl, že kolektiv z někdejšího autonomního kulturního a sociálního centra Klinika uživatelům objektu nic nedluží.

Další spor se státní institucí vyhrál kolektiv z někdejšího sociálního centra Klinika. Správa železničních a dopravních cest (SŽDC) žalovala Kliniku za bezdůvodné obohacení za dobu, kdy v budově někdejší plicní kliniky fungovalo autonomní sociální centrum a státní organizace ji tedy nemohla řádně využívat. Tehdejší SŽDC, dnes již jen Správa železnic (SŽ), stejně jako předchozí uživatel budovy Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), u soudu neuspěla.

Podle jednoho ze zástupců kolektivu Kliniky, Jakuba Orta, nešlo o soudní spor v pravém slova smyslu.

SŽ zažalovala jak kolektiv Klinika, tak Terezu Virtovou, která ještě před vznikem spolku kolektiv zastupovala a byla podepsána i pod roční smlouvou o využívání budovy. Obvodní soud na Praze 3 obě žaloby zamítl. Rozsudek je nepravomocný a záleží na žalobci, zda se odvolá. Důvodem pro toto rozhodnutí byla podle soudu skutečnost, že budova byla v době, které se žaloba týkala, nepoužitelná, a tedy i nepronajímatelná. Ušlý zisk byl tedy minimální. Částku zhruba 5 000 korun odpovídající obvyklé hodnotě za pronájem pozemku, kolektiv už dříve dobrovolně uhradil.

SŽ převzala budovu na ulici Jeseniova na Žižkově do užívání od jiné státní organizace – ÚZSVM v roce 2016, tedy v době, kdy v ní ještě fungovalo sociální centrum Klinika. Stejně jako před nimi ÚZSVM se proto vedení SŽ pokusilo žalobou a požadavkem statisícových částek zatlačit na kolektiv, aby objekt opustil. V roce 2017 tak podalo žalobu na náhradu ušlého zisku za období 6. října 2016 až 30. dubna 2017. Celková požadovaná částka byla 579 227 korun za užívání budovy a pozemků.

Vzhledem k tomu, že podobný spor už má Klinika za sebou – ÚZSVM ji žaloval za nedovolené obohacení a Klinika tento spor vyhrála, dal se výsledek očekávat. Předchozí uživatel objektu rovněž Kliniku zažaloval, ale soud, včetně odvolacího, žalobu zamítl ze stejných důvodů jako tento týden. Budova neměla v době, kdy zde kolektiv působil, žádné reálné komerční využití. Jedinou, stonásobně menší cenu měl pozemek, za který kolektiv Kliniky ale zaplatil.

Podle jednoho ze zástupců kolektivu Kliniky, Jakuba Orta, nešlo o soudní spor v pravém slova smyslu. „Byl to jeden z mnoha pokusů zastrašit hnutí a jednotlivé osoby vysokými částkami, soudními paragrafy a masivním právnickým aparátem velké státní firmy. To, že žaloba je nesmyslná, věděly obě strany,“ uvedl pro Alarm. Že je soud absurdní, podle něj dokládá i to, že se protistrana k soudu ani nedostavila. „Účel ležel ve vyvolání strachu. Pravé vítězství tedy není současné vítězství u soudu, ale spočívá už v tom, že jsme se před pěti lety nenechali touto strategií zlomit a vybojovali tak pár let navíc pro sociální centrum,“ řekl Ort, který připomínal, že ani hrozba vysoké pokuty v roce 2017 kolektiv neodradila a ten v budově provozoval sociální a kulturní centrum Klinika až do jeho vyklizení exekutorem v roce 2019.

Čtěte dále