Výprodej zdravotnictví v režii hnutí ANO

Přinášíme informace, které dokládají fungování klientelistické sítě kolem ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha.

Ministr Adam Vojtěch (ANO) se resortu chopil s tím, že zlepší systém vydávání elektronických receptů a prosadí centralizaci nákupu zdravotnických prostředků. Po třech měsících od jmenování však namísto stabilizace pokračuje v překotných personálních změnách a do hlavních pozic jmenuje osoby s pochybnou minulostí. Redakce Alarmu získala unikátní materiály, které dokládají, že kolem Adama Vojtěcha zřejmě existuje klientelistická síť, jejímž cílem je dobývání renty a vytváření obchodních příležitostí pro spřízněné firmy podnikající ve zdravotnictví.

V personálně a organizačně rozkolísaných resortech vzniká prostor pro korupci a klientelismus. Je ovšem otázkou, zda hlava „rodinné firmy Česko“ má vůbec ponětí, co se na ministerstvech děje.

Okamžitě po nástupu ministra za ANO rezignoval na svou funkci ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Zdeněk Blahuta. Podle informací Alarmu tak měl učinit pod nátlakem Adama Vojtěcha, který na něj údajně shromažďoval kompromitující materiály. SÚKL je klíčová instituce, která rozhoduje o zavádění léků a zdravotnických prostředků na trh, a proto se o ni zajímá mocná lobby farmaceutických firem. Nastupující šéf resortu okamžitě pověřil řízením ústavu Irenu Storovou, nominovanou za ANO, která do té doby vystupovala jako zástupkyně Blahuty. Tato funkce však až do jejího nástupu na SÚKL neexistovala a neodpovídala ani zákonu o státní službě.

Musíme si pomáhat

Jak upozornil deník E15, Storová studuje v ročníku s Adamem Vojtěchem na soukromé škole Advance Healthcare Management Institute, kterou spoluvlastní Pavel Hroboň a Tomáš Macháček. Tito muži vytvářeli návrh pravicové reformy zdravotnictví, kterou neúspěšně prosazoval ministr Tomáš Julínek (ODS) mezi lety 2006 a 2009. Po jejich koncepci zůstaly regulační poplatky, které s výjimkou poplatků za ošetření na pohotovosti zrušila koaliční vláda v čele s ČSSD.

Storová se po odchodu Blahuty přihlásila jako jediná zájemkyně do výběrového řízení na pozici ředitelky ústavu. „Nikdy nestála v čele větší organizace, pouze rok působila na Ministerstvu zdravotnictví na pozici vedoucí oddělení farmacie a na SÚKL nikdy neměla žádné podřízené zaměstnance. Nesplňuje proto podmínky dané zákonem o státní službě a z výběrového řízení by měla být správně vyřazena,“ komentoval výběrové řízení pro Alarm jeden ze zaměstnanců ministerstva, který si nepřál být jmenován. Ministr zdravotnictví podle něj i v současnosti tlačí státního tajemníka Iva Benedu, aby urychleně dokončil výběrové řízení a Irenu Storovou jmenoval na pozici ředitelky SÚKL.

Koncem ledna Vojtěch odvolal ředitelku pražské Nemocnice Na Bulovce Andreu Vrbovskou. Podle mluvčí ministerstva Gabriely Štěpanyové byla důvodem jejího odvolání závažná zjištění, která se týkala její osoby a řízení nemocnice. Konkrétní důvody však ministerstvo neuvedlo. Rozruch vyvolalo odvolání exministra Svatopluka Němečka z čela Fakultní nemocnice Ostrava. Ministerstvo k tomu vydalo tiskovou zprávu, ve které Němečka viní ze závažných kriminálních přečinů: „Důvodem bylo jeho dlouhodobé manažerské selhání, které vedlo k personální a odborné destabilizaci nemocnice, vyvádění lukrativních oborů do soukromých rukou, umělému vylepšování hospodářského výsledku, a zásadní střet zájmu při jeho současném působení v představenstvu Městské nemocnice Bohumín.“ Tato obvinění však dodnes nejsou podložena výsledky externího nebo interního auditu hospodaření nemocnice nebo policejního vyšetřování. Důkazy opět chybí a zůstává jen podezření, že se Adam Vojtěch zbavuje nepohodlných osob v čele důležitých zdravotnických zařízení.

Byznys pod záštitou ministra

O ministrových budoucích plánech s resortem svědčí také jeho výběr poradců. Pozornost poutají zvláště jména dvou mužů, kteří se léta pohybují na rozhraní byznysu a státní správy: Filipa Vrubela a Jakuba Krále. Vrubel podle deníku Info působil několik let jako ředitel odboru farmacie na Ministerstvu zdravotnictví, kde za jeho působení došlo k chybě ve výpočtu ceny léků na bronchitidu. Podle zjištění serveru Deník.cz musely pojišťovny například za přípravek Luivac proplácet 353 Kč, správná částka přitom měla být jen 189 Kč. Vrubel totiž použil při výpočtu špatný vzorec a škody měly dosáhnout až 50 milionů Kč. Po odchodu z ministerstva v roce 2013 se stal náměstkem ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv se zodpovědností za všechny odborné agendy ústavu. Poté co jej tehdejší ředitel Blahuta odvolal z vedení SÚKL, nastoupil do advokátní kanceláře Ambruz & Dark Deloitte Legal. V novém zaměstnání se zaměřil na zastupování farmaceutických společností ve sporech s regulačními úřady, ve kterých dříve sám působil. Jako ministrův politický náměstěk má od 1. března 2018 na starosti zejména legislativu k zavedení lékového záznamu a eReceptů. Dalším úkolem Filipa Vrubela má být stabilizace lékárenského sektoru, především odměňování a zajištění dostupnosti lékáren.

Jakub Král měl před několika lety na starosti zdravotnické prostředky na ministerstvu i v SÚKL. Po odchodu ze SÚKL v rámci své advokátní praxe poskytoval poradenské služby Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), který dohlíží na kvalitu rozhodování certifikačních firem, jež povolují vstup nových zdravotnických prostředků na evropský trh. Za tyto služby jen v roce 2016 inkasoval 346 tisíc Kč. Redakce má k dispozici materiály, které dokazují, že ministrův poradce se v minulosti z pozice takzvaného legislativně-právního experta ÚNMZ podílel na kontrolách těchto certifikačních firem, kterým však zároveň poskytoval poradenství. Král navíc radil i farmaceutickým firmám ucházejícím se o certifikaci. Bratislavská firma Aquasystem udělila Královi v roce 2014 plnou moc, jež ho opravňuje činit úkony k zařazení jejich výrobku „Aqvitox – D roztok na ošetření ran“ mezi zdravotnické prostředky. Jménem firmy poté například podal stížnost proti postupu ÚNMZ, který změnil kvalifikaci roztoku Aqvitox ze zdravotnického prostředku na léčivý přípravek, čímž měl údajně výrobci způsobit ztrátu.

Král od srpna roku 2014 působí také jako jednatel společnosti Porta Medica, která podle svých webových stránek radí výrobcům zdravotnických prostředků a léků, aby „vstoupili na trh rychle, chytře, efektivně a v plném souladu s příslušnými regulatorními požadavky“. Králova firma však získává hodnotné zakázky především od ÚNMZ. Dne 15. května 2017 uzavřel úřad s firmou Porta Medica smlouvu o dílo v hodnotě 200 tisíc Kč, ve které se firma zavazuje vypracovat odbornou publikaci o „změnách obsažených v normách regulujících zdravotnické prostředky“. Přesně o čtyři měsíce později získala Králova společnost další zakázku od ÚNMZ, tentokrát v hodnotě 3,2 milionů Kč. Porta Medica má úřadu zajistit v letech 2017 až 2020 vzdělávací kurzy na téma „Nová nařízení EU o zdravotnických prostředcích“.

 

Redakce Alarmu získala dopis Adama Vojtěcha odeslaný 22. ledna letošního roku předsedovi ÚNMZ Viktoru Pokornému. Ministr v něm uděluje záštitu nad zmíněným vzdělávacím kurzem, který pro úřad připravuje firma jeho vlastního poradce, a dokonce souhlasí s účastí odborných pracovníků resortu.

Pochybné dění na Ministerstvu zdravotnictví – jmenování přátel ze studií do strategických postů a protekce spřízněných podnikatelů – může sloužit jako případová studie vládnutí Andreje Babiše a jeho hnutí ANO. Premiér svou marketingovou komunikací vyvolává ve voličích dojem, že má vládu pevně v ruce a že vše konečně řídí směrem k lepším zítřkům. Ve skutečnosti však v personálně a organizačně rozkolísaných resortech vzniká prostor pro korupci a klientelismus. Je ovšem otázkou, zda hlava „rodinné firmy Česko“ má vůbec ponětí, co se na ministerstvech děje. Adam Vojtěch si se svými kolegy na Ministerstvu zdravotnictví rozjel vlastní byznys nejspíš celkem nezávisle na Andreji Babišovi.

Autor je redaktor Alarmu.

 

Čtěte dále