Jídlo je právo, ne privilegium!

Zveřejňujeme prohlášení kolektivu Food not Bombs Ostrava k policejnímu zásahu v neděli 7. července 2019.

V neděli 7. července 2019 bylo naše poklidné rozdávání jídla lidem bez domova a přístřeší přerušeno zásahem Městské policie společně s paní Vladimírou Plecháčkovou z obvodního úřadu Ostrava-Vítkovice. Strážníci a paní Plecháčková nám tvrdili, že pro tuto aktivitu potřebujeme mít vyřízený tzv. zábor veřejného prostranství a jsme povinni mít potravinářské průkazy. Byli jsme přinuceni k legitimaci. Opakovaně nám navíc bylo tvrzeno, že naše aktivita je nežádoucí, ba dokonce závadová. Myšlenka Jídla místo zbraní je přitom prostá – vůči sobecké individualistické dravosti a plýtvání jídlem nabízí alternativu v podobě solidarity, otevřenosti a snaze pomoci druhému bez nároků a podmínek.

Naše iniciativa situaci lidí bez domova nevytváří, pouze na ni reaguje. Nenecháme se zastrašit žádnou demonstrací síly a moci. Odmítáme předstírat, že lidé bez domova neexistují.

Od osmdesátých let minulého století, kdy první iniciativa Food not Bombs vznikla, se k hnutí přidávají nehierarchické skupiny, které odmítají jakoukoli formální organizaci. Nemají vůdce, neboť se rozhodují kolektivně. Spojuje je snaha pomoci těm, kdo pomoc potřebují. Jídlo je rozdáváno všem bez rozdílu. Tato jasná filosofie je základním stavebním kamenem všech skupin Food not Bombs včetně té naší.

Ostravská skupina rozdává každou neděli jídlo až šesti desítkám mužů a žen na prostranství před vítkovickým nádražím. Všichni její členové a členky tak činí ve volném čase, bez nároku na honorář, bez formálního vedoucího, bez nároků a požadavků vůči lidem, kteří si pro jídlo přicházejí. Svou činností hnutí nikoho k ničemu nenutí, nikoho neohrožuje ani neobtěžuje, pro svou porci si může přijít každý, kdo chce.

Jsme přesvědčeni o tom, že jídlo je právo, nikoli privilegium, a je to právo všech, bez rozdílu. Toto právo chceme naplňovat v prostředí, které bude bezpečné nejen pro nás, nýbrž především pro lidi bez přístřeší, kteří k nám každý týden s důvěrou přicházejí.

Domníváme se, že naše aktivita neodpovídá činnosti vyžadující zábor a že nečiníme nic, co by bylo v rozporu s místní vyhláškou. Jsme odhodláni ve svém konání vytrvat a přesvědčeni o tom, že činíme správně. Vyzýváme Magistrát města Ostravy, aby nedopustil útlak občanské iniciativy a svobody. Současně tímto vyzýváme MČ Ostrava-Vítkovice, aby nekriminalizovala naši neformální solidaritu s lidmi bez přístřeší a nenálepkovala naši činnost jako nežádoucí.

Naše iniciativa situaci lidí bez domova nevytváří, pouze na ni reaguje. Nenecháme se zastrašit žádnou demonstrací síly a moci. Odmítáme předstírat, že lidé bez domova neexistují. Odmítáme jejich vytlačování z veřejného prostoru. Odmítáme stigmatizaci bezdomovectví.

Čtěte dále