Home Credit se stal „hlavním partnerem Univerzity Karlovy”

Nejstarší česká univerzita získala nečekaného partnera. Stala se jím společnost Home Credit nejbohatšího Čecha Petra Kellnera.

Nebankovní společnost Home Credit, spadající do mezinárodní finanční skupiny PPF, jejímž majoritním vlastníkem je Petr Kellner (98,93 procenta), uzavřela tříletou partnerskou smlouvu s Univerzitou Karlovou. „Znamená to nejen finanční podporu, ale i pomoc s vědeckými a výzkumnými programy, hostování zahraničních profesorů a granty pro studentské a vědecké práce,“ uvedla PPF Group na svém twitterovém účtu.

Home Credit se stává „Hlavním Partnerem Univerzity Karlovy”.

Ze smlouvy mezi Home Creditem a UK vyplývá, že se nejedná jen o běžné partnerství mezi univerzitou a soukromou společností. Home Credit se stává „Hlavním Partnerem Univerzity Karlovy”, k čemuž se ve smlouvě konkrétně uvádí: „Strany prohlašují, že komplexní zapojení Partnera (jakožto zástupce skupiny Home Credit) do aktivit Univerzity a/nebo jejích fakult převyšuje obvyklou úroveň partnerství a z tohoto důvodu se dohodli na tom, že je Partner (a rovněž ostatní společnosti ze skupiny Home Credit) oprávněn užívat v souvislosti s prezentací svého partnerství s Univerzitou označení Hlavní Partner Univerzity Karlovy (v angličtině Proud Corporate Partner of the Charles University), které bude exkluzivním označením pro vztah Partnera (a skupiny Home Credit jako celku) a Univerzity.“ Smlouvu podepsal rektor univerzity Tomáš Zima se zástupcem Home Creditu Jiřím Šmejcem 30. září 2019. Obě strany se také zavázaly zdržet se všeho, co by mohlo poškodit dobré jméno obou smluvních partnerů.

Vzájemná propagace Home Creditu na akcích univerzity a propagace univerzity na akcích Home Creditu zahrnuje například „umístění loga Partnera na webových stránkách Univerzity, zveřejnění článku o Partnerovi a rozhovor se zástupcem Partnera na webových stránkách Univerzity, případně i další vhodné formy propagace Partnera na vzdělávacích a odborných akcích pořádaných Univerzitou a/nebo jejími fakultami,“ píše se také ve smlouvě.

Karlova univerzita byla založena v roce 1348 Karlem IV., a jde tak o jednu z nejstarších evropských univerzit. Dnes má celkem sedmnáct fakult, zaměstnává přes 600 profesorů, více než tisíc docentů, 1500 vědeckých pracovníků a vzdělává desítky tisíc studentů. Společnost Home Credit byla založena v roce 1997. V roce 2000 uvedla na trh jednu z prvních úvěrových karet. O dva roky později začala půjčovat peníze i v hotovosti. Od roku 2002 působí v Rusku a od roku 2007 také v Číně.

 

Čtěte dále