Policejní zásah na konferenci Vogue na Univerzitě Karlově? To není vtip!

Korporátní konference pod záštitou děkanky na Fakultě humanitních studií vyvolala protesty studujících. Organizátoři na ně následně přivolali policii.

Dlouhověkost a udržitelnost, to jsou deklarovaná témata konference Vogue, která uvítala desítky prominentních hostů: herečky, modelky, výživové a beauty poradkyně, marketingové specialisty a specialistky či představitele slavných korporátních značek (Nespresso, H&M, Sephora, Kérastase, LG aj.). Již z tohoto seznamu je patrný charakter celé akce, k dispozici je nicméně i video. Hrstka pozvaných výzkumníků a výzkumnic měla, jak se zdá, dát této čistě komerční události expertní štempl, aby ji Vogue mohl vydávat za „odbornou“. To vše by asi nikoho neudivilo, kdyby ovšem čtvrteční „konference“ neproběhla na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, a to přímo ve spolupráci s fakultou i univerzitou. Podivuhodné také je, že se akce konala v době státnic, a to bez jakékoliv předešlé diskuse s akademickým senátem. Jednou z tváří celé „konference“ se navíc stala děkanka fakulty Marie Pětová.

Ztráta důstojnosti i soudnosti

„Z fakulty se stala děvka kosmetického průmyslu,“ píše v komentáři na facebooku vyučující, který tu působí už druhou dekádu. Další se hromadně přidávají a celou situaci popisují jako „jeden velký bizár“, ostudu nebo absurditu. Na fakultě, kde se ještě nedávno demonstrovalo v rámci Hodiny pravdy za adekvátní finanční ohodnocení i symbolické uznání humanitních disciplín, jste si tak 25. května mohli nechat diagnostikovat kvalitu vlasů, pořídit pračku od LG nebo si vyslechnout dvacetiminutový vstup výživové poradkyně britské královské rodiny. Před hlavním vchodem jste se pak mohli pokochat luxusním SUV značky Mercedes s pořizovací cenou 3,2 milionu korun. Mzdové tarify drtivé většiny vyučujících na FHS přitom nedosahují ani minimální důstojné mzdy pro Prahu a okolí a na tento vůz by museli odkládat celou výplatu téměř deset let.

„Konference“ Vogue podtrhla dlouhotrvající podivný kontrast mezi tím, co považuje za důležité současné vedení fakulty a co její vyučující a studující.

Organizátoři a vedení FHS nicméně finanční situaci většiny studujících a vyučujících zřejmě reflektovali – vstupenka na tuto prominentní networkingovou akci jim byla nabídnuta se slevou 85 procent, snad proto, aby nevhodná okupace univerzitní budovy v době státnic tolik nebolela. Plná výše prezenční vstupenky činila 3 590 Kč.

Reakce přišla brzy. Kromě odsouzení na sociálních sítích se demonstrovalo i přímo na místě. Studující zorganizovaní kolem iniciativy Univerzity za klima si přinesli několik výmluvných transparentů a vyvěsili je v části budovy, kterou neměli organizátoři konference pronajatou. Svůj názor hlasitě vyjádřili prostřednictvím megafonu: „Uvědomme si, že tu podporou těchto korporací ve jménu ‚dlouhého života‘ pomáháte planetě do hrobu! Korporátní sebepropagace a vystavování zbytečných ‚nových‘ produktů podporujících konzumerismus, genderové stereotypy či neetickou a neudržitelnou produkci na univerzitní půdu prostě nepatří. Jak můžete něčemu takovému dávat prostor, a to ještě na půdě fakulty, která se těmto problémům ve svých oborech věnuje?“ Mezitím se hostky a hosté konference fotografovali ve fakultní knihovně, do které měli studující (ve zkouškovém období) po celý den zakázán vstup.

Vogue má víc pozornosti než oběti sexuálního násilí na fakultě. Foto Univerzity za klima, užito se svolením

Konflikt s organizátory a příjezd policie

Akce Vogue ovšem vytvářela konfliktní atmosféru již od rána, a to z prostého důvodu: na fakultě se konalo množství státních závěrečných zkoušek a velkých zápočtových testů pro početné skupiny studujících. Již dopoledne si několik vyučujících stěžovalo na hlasitou reprodukovanou hudbu a obecně velký hluk způsobený přítomností stovek účastníků. Řadu studujících, kteří předstupovali před komise na závěr svého tříletého studia, hluk z „konference“ rušil. Dlužno dodat, že pokud by si po neúspěšném pokusu o státní zkoušku stěžovali na neregulérní podmínky, patrně by se stížností uspěli.

Eskalace nakonec přišla ze strany organizátorů konference. Neunesli, že se o patro výš, tedy v prostoru, který neměli pronajatý, shromáždila skupina studujících, která zde rozvěsila několik transparentů a četla do megafonu své protestní prohlášení. Na místo se dostavila (neoznačená) soukromá ochranka konference s úmyslem studující konfrontovat a také členka organizačního týmu, která se pokusila vytrhnout jedné studentce megafon z rukou. Dalšímu vyhrocení konfliktu zabránilo až několik vyučujících, kteří se postavili mezi studující a ochranku. Po jejich důrazných žádostech se ochranka stáhnula.

V tu chvíli organizátoři sáhli po těžším kalibru. Přivolali, patrně přes nouzovou linku, Pohotovostní motorizovanou jednotku Policie ČR. Ve vysoce symbolické scéně tedy na fakultu Univerzity Karlovy poprvé od roku 1989 dorazily posádky čtyř policejních automobilů, aby ke svému překvapení zjistily, že k žádnému porušování zákonů, ničení majetku nebo ohrožování zdraví či životů nedochází. Po chvíli vyjasňování situace pak policie budovu opustila. Chovala se korektně a adekvátně a evidentně nechápala, proč byla vlastně přivolána.

Pomyslný Rubikon však byl překročen: zástupci korporátního byznysu (slovy jedné z absolventek FHS na sociální síti „pracháči, kteří studentům na jeden den ukradli fakultu“) projevili naprostý nedostatek respektu k akademické půdě a akademickým právům a svobodám. Přivolání elitních jednotek policie působí jako civilizační posun směrem do Běloruska.

Dopady „konference“

Akademický senát fakulty o záměru uspořádat akci na půdě fakulty, a navíc pod její záštitou, nikdo neinformoval. Přitom den před tím, než byla na facebooku a webu fakulty událost zveřejněna, se konalo regulérní zasedání senátu, na kterém má děkanka Marie Pětová pravidelně referovat o stavu fakulty i připravovaných akcích. Celá akademická obec tak byla postavena před hotovou věc.

Kritiku nejen od studentstva si fakulta, respektive její současné vedení, vysloužila i v kontextu probíhající kauzy sexuálního predátorství. Již v lednu přijala ombudsmanka UK podnět, který prošetřovala speciální komise sestavená z nezávislých odborníků a odbornic. Ačkoliv víme, že ombudsmanka své stanovisko fakultě odevzdala již na začátku března, akademická obec fakulty žádné informace o rozsahu kauzy nebo jejím řešení neobdržela. Na pravidelné otázky ke kauze senátoři dostávají jen mlhavé odpovědi ve smyslu, že situace je delikátní a „v řešení“, ale více sdělit nelze.

Celá „konference“ Vogue tak podtrhla dlouhotrvající podivný kontrast mezi tím, co považuje za důležité současné vedení fakulty, a co její vyučující a studující. Na jedné straně totiž stojí akce studujících a vyučujících, které tematizují palčivé problémy s celospolečenským dopadem (FHSafe, Univerzity za klima, Hodina pravdy), na straně druhé neformální setkání u piva (Na pivo s fakultou či Zabydlování džungle) a bizarní spojení s Vogue, které navíc narušilo průběh státnic. Sama děkanka Pětová se navíc ve čtvrtek dopoledne neúčastnila zasedání Asociace děkanů filozofických fakult ČR, které probíhalo 25. a 26. května, neboť upřednostnila právě akci Vogue.

Již v pondělí 29. května se koná další pravidelné a veřejné zasedání Akademického senátu fakulty. Je otázkou, zda se na něm akademická komunita dočká řádného vysvětlení a třeba i omluvy. Mandát děkanky Pětové končí již o pár dní později, 31. května 2023. Svůj odchod po osmi letech děkanování pojala opravdu ve velkém a na její „odkaz“ jen tak nezapomeneme.

Autorka je doktorandkou filosofie a předsedkyní Studentské komory Akademického senátu FHS UK.

Čtěte dále