Hnutí pro život plánuje seznamy „špatných žen“, které podstoupily interrupci

Radim Ucháč popsal ultrakonzervativní síti Agenda Europe svůj plán vytvořit seznam lidí, kteří chtějí podstoupit interrupci. „Špatné ženy“ by prý pak byly stigmatizované a bylo by jednodušší prosadit „úplný zákaz potratů“.

„Toto řešení bude respektovat svobodu volby, ale zároveň oddělí špatné ženy od ostatních. Malý počet zapsaný v registru a pohrdání společností se stanou argumentem pro úplný zákaz potratů,“ cituje Ucháčovu komunikaci dovnitř sítě Agenda Europe chorvatský Portal Novosti. Ten společně s dalšími médii z Polska, Nizozemska, Velké Británie a Švédska zanalyzoval uniklé e-maily ultrakonzervativních aktivistů, politiků a dalších aktérů angažujících se v mezinárodní síti.

„Chceme hlavně zprostředkovat pomoc těm, které postihlo homosexuální cítění,“ komentoval tehdy distribuci ředitel Hnutí pro život.

Agenda Europe byla dlouho přísně utajovaná a dodnes není zcela jasné, kdo přesně se v ní kdy angažoval a jakým způsobem. Dlouhá léta byl veřejnosti přístupný pouze ultrakonzervativní blog se shodným jménem, na němž byly publikovány novinky ohledně antigenderového boje proti queer lidem a reprodukčním svobodám. Přelomovou investigativní práci o této síti přinesla v roce 2018 francouzská ARTE ve spolupráci s Evropským parlamentním fórem. Ti společně rozkryli, že se jedná o fundamentální křesťanskou síť, jejíž manifest nese název „Obnovení přirozeného řádu“.

Na přísně tajných summitech Agendy Europe se podle investigativy setkávají a pomáhají si lidé z Vatikánu, antigenderových organizací, ultrakonzervativní politici a lobbisté. Ačkoli byla strategie Hnutí pro život (HPŽ) dlouho výrazně podobná komunikaci jiných protiženských organizací v Evropě, doteď nebylo potvrzené, že se v Agendě Europe hnutí také angažuje. Odhalený e-mail Radima Ucháče však ukončil veškeré pochyby a dosvědčil, že ani český antigender není pozadu.

Soudíme, nepomáháme

Ucháčova rétorika o „špatných ženách“ a otevřené přiznání, že se Hnutí pro život snaží v České republice zakázat interrupce, znovu odhaluje pravou tvář této organizace. Jak jsme popsali společně s Eliškou Koldovou a Janem Kašpárkem v sérii Mezi Bohem a ultrapravicí: Po stopách českého antigenderu, Hnutí pro život nikdy nešlo o láskyplnou pomoc všem ženám. Jejich primárním cílem je a vždy bylo, aby daný člověk nepodstoupil interrupci. Když tak učiní, je „špatný“ a zaslouží si stigmatizaci. Povahu organizace neodhalí nic přesvědčivěji než menší exkurze do historie.

Na začátku milénia se Radim Ucháč a Hnutí pro život soustředili kromě omezování reprodukčních svobod také na konverzní terapie a stigmatizaci LGBTQ+ lidí. To vedlo až k vydání queerfobní knihy Terapie homosexuality, která popisuje „zraněné a neklidné duše“, jež mají bojovat se svými nežádoucími „homosexuálními pocity“. U žen je pak uváděn „lesbický komplex“, který se dá prý odstranit tak, že daný člověk překoná odpor k „ženským zvykům“, jako jsou domácí práce, mateřské něžnosti či všímání si „nevýznamných maličkostí“. Tuto knihu Ucháč rozeslal se spolkem Exodus zdarma do všech základních a středních škol. „Chceme hlavně zprostředkovat pomoc těm, které postihlo homosexuální cítění,“ komentoval tehdy distribuci ředitel Hnutí pro život.

O něco později se pak Radim Ucháč a Zdeňka Rybová, vedoucí Linky pomoci HPŽ, připojili k národně konzervativní Akci D. O. S. T., jež byla kritizovaná mimo jiné za antisemitismus. Společně s Akcí D. O. S. T.  například čelní představitelé HPŽ podporovali kriminalizaci queer lidí v Putinově Rusku. Právě v konzervativním Rusku na moskevské konferenci o rodině také přednesl v roce 2014 Radim Ucháč vlastní příspěvek.

Alerta, alerta

V rámci strategického přemýšlení se za posledních deset let značka Hnutí pro život zcela obměnila. Organizace se zaměřila pouze na potlačování reprodukčních svobod a queerfobii přenechala jiným, zejména Alianci pro rodinu.

Před rokem, když jsme psali reportáž o lobbingu antigenderových organizací, jsme narazili na návrh novely zákona z dílny Hnutí pro život. Tento návrh se oklikou pokouší zavést „ochranný status těhotné“ a tím v praxi víceméně znemožnit možnosti interrupce. Zaváděl by také registr těhotných osob, jak ho známe například z Polska. Ačkoli se jedná o dokument, který snad neprojde legislativním procesem, ukazuje nám, proč je třeba si na Hnutí pro život dávat pozor a brát ho vážně.

Ačkoli se dnes Hnutí pro život prezentuje jako organizace napomáhající ženám, pravda je taková, že se snaží omezit naše reprodukční svobody. I přes líbivý marketing a uhlazenou komunikaci je třeba toto neustále připomínat, abychom se jednoho dne neocitly na seznamu „špatných žen“, které chtěly rozhodovat o své budoucnosti, nebo dokonce na seznamu „ochranného statusu“, který by nám interrupci přímo znemožňoval.

Autorka je redaktorka Alarmu.

Čtěte dále