Manchester vrátí posvátné artefakty z muzejní sbírky domorodým Australanům

K předání má dojít symbolicky 250 let od první výpravy kapitána Jamese Cooka do Austrálie.

Po téměř sto letech vrátí muzeum v Manchesteru 43 posvátných předmětů domorodým Australanům. Australská vládní agentura Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait Islander Studies (AIATSIS) kontaktovala minulý rok muzeum v rámci svého projektu s názvem Návrat kulturního dědictví. To se následně rozhodlo celý proces uspíšit, aby se repatriace stihla do příštího roku, kdy si svět bude připomínat čtvrt tisíciletí od první výpravy kapitána Jamese Cooka do Austrálie.

Mezi ceremoniální a posvátné artefakty, které muzeum předá a které nebyly přes dvacet let veřejně vystaveny z důvodu kulturní citlivosti, patří například tradiční tělesné ornamenty, obřadní hudební nástroje nebo takzvaná čuringa – dřevěný či kamenný předmět, jenž je zhmotněním spirituální podstaty zesnulého příbuzného či předka. Artefakty budou předány během dvou ceremonií, z nichž první proběhne v listopadu. Obdrží je představitelé kmenů Aranda z australského vnitrozemí, Gangalidda a Garawa ze severozápadního Queenslandu, Nyamal z regionu Pilbara a Yawuru z Broome v Západní Austrálii. Muzeum, jež je součástí Manchesterské univerzity, se na repatriaci podílí už od devadesátých let, až doteď se ale soustředilo pouze na předávání lidských pozůstatků australských domorodců.

Mangubadijarri Yanner z organizace zastupující komunity Gangalidda a Garawa říká, že vrácení předmětů je naprosto zásadní součástí procesů usmíření: „Navrácení tohoto posvátného dědictví je důležité a nezbytné pro kulturní revitalizaci, protože hluboko uvnitř těchto předmětů jsou naše dějiny, tradice a příběhy.“ Předměty, které komunity obdrží, se stanou součástí veřejného prostoru. „Budou reaktivovány,“ říká kurátor muzea Stephen Welsh, „i když pro mnohá z těchto společenství neztratily nikdy svou sílu, takže vědomí, že jsou drženy tady v muzeu, bylo pokračováním jejich traumatu.“ Podle Welshe je dekolonizace pro muzeum prioritou a bylo prý už načase, aby učinilo konkrétní kroky. K posunu došlo i v názorech veřejnosti na repatriaci. „Mladší lidé vědí, že je to správná věc. Kdybychom to udělali před deseti lety, reakce by nebyla úplně vstřícná, ale tentokrát byla neskutečně pozitivní,“ říká Welsh.

 

Čtěte dále