„Každé téma je feministické,“ říkají spoluzakladatelky měsíčníku Druhá směna

S Eliškou Koldovou a Majou Vusilović o vzniku nového feministického média Druhá směna, inspiracích, intermediální spolupráci i hledání prostoru, který se může stát nástrojem radikality.

Český feministický mediální prostor rozrazil před časem nový projekt: měsíčník Druhá směna. Jeho podtitul je Chceme spravedlnost v kuchyni a v celé společnosti, a právě dvě ze spoluzakladatelek – Elišku Koldovou a Maju Vusilović, jsme přivítaly v Kvótách. Vedle nich se na vzniku Druhé směny podílela ještě básnířka a publicistka Magdalena Šipka a kolektiv autorstva je pouhých pár měsíců po vzniku poměrně široký. Obě hostky nového dílu Kvót jsou také součástí kolektivu SdruŽeny, který vytváří solidární sítě a pořádá – mimo jiné – každoroční Feministickou konferenci.

Co vedlo k založení Druhé směny? O jaký typ feminismu texty, memy i vizuální identita Druhé směny usilují? Kde hledat zahraniční inspirační zdroje a proč Druhá směna pracuje se specifikem postkomunistické zkušenosti? Jaké společenské a feministické vize obě spoluzakladatelky mají a jak je skloubit s ideou udržitelnosti a wellbeingu, na které je dnes kladený mnohem větší důraz? Co pro Elišku a Maju znamená „feministické sebevědomí“? A proč největší riziko vidí v konformitě?

Obě hostky se v rozhovoru také vracejí k momentům, které pro ně osobně znamenaly feministické uvědomění a nasměrovaly je na další cestu ke strukturálnějšímu promýšlení otázek nerovností a nespravedlností, které se v jejich feministickém uvažování objevují s železnou pravidelností. Právě intersekcionalita je totiž stěžejním motivem Druhé směny. A spolu s ní udržitelnost a důraz na komunitní spolupráci.
Druhá směna se tematicky věnovala už několika okruhům: ať už jde o reprodukční spravedlnost, nukleární rodinu nebo hnutí proti genderu a životu. Říjnové vydání se zaměřuje na odbory.

Čtěte dále