Lítost po tranzici? Průzkum ukázal, že se týká méně než jednoho procenta pacientů po zákroku

Procento osob, které podstoupily operaci změny pohlaví a litují jí, je mnohem menší než například u kosmetických nebo preventivních zákroků.

Pocit lítosti po změně pohlaví je mnohem méně běžný, než se obvykle spekuluje. Oblíbený argument proti takovým zákrokům a častá brzda v rozšiřování legislativních možností pro transgender osoby je nejspíš jen mýtem, který s oblibou přiživují transfobní osoby a organizace. Výzkum na toto téma vyšel na konci prosince a je pod ním podepsané trio vědců Harry Barbee, Bashar Hassan a Fan Liang z Bloomberg School of Public Health. Studie, jejíž název by se dal přeložit jako Pooperační lítost mezi transgender a genderově nekonformními příjemci operací potvrzujících pohlaví, vyšla ve vědeckém časopise JAMA Surgery.

Vědci z baltimorské Univerzity Johnse Hopkinse prostudovali bezmála osm tisíc případů takových operací a zjistili, že v drtivé většině vedly k pozitivním zdravotním a psychickým následkům. Lítost z operace projevuje jen méně než jedno procento osob, které ji podstoupily. Jak malé množství to je, vynikne ve srovnání s podobným průzkumem, který sledoval spokojenost s obdobnými tělesnými modifikacemi – například preventivními nebo kosmetickými, kde se lítost pohybuje kolem čtrnácti procent. Například u mastektomie, která má vést k redukci nebezpečí rakoviny prsou, uvádí lítost mezi 5 a 14 procenty žen.

„Možnost zažít lítost po operaci má dalekosáhlé důsledky ve vzniku příležitosti na dosažení náležité a efektivní léčby pacientů. Politici po celých Spojených státech používají potenciál pooperační lítosti k tomu, aby ospravedlnili bezprecedentní vlnu legislativy, která zakazuje mladým transgender a genderově nonkonformním osobám přístup k této péči,“ píše se na úvod studie, který nepochybně naráží na nedávné změny v zákonech ve státech jako Oklahoma a Severní Dakota, kde zakázali transgender osobám přístup k operacím.

Trojice vědců zároveň zdůrazňuje, že téma lítosti po operaci pohlaví (tzv. „post-GAS regret“) bude nutné studovat i nadále, protože se může měnit s časem, který uplynul od operace. Ve studii se také dočteme, že pokles pooperační lítosti můžeme přisoudit i novým vědomostem v této oblasti, které vedou k lepším standardům péče o pacienty.

Čtěte dále