Skupina senátorů vyzvala poslance, aby ratifikaci Istanbulské úmluvy nevzdávali

Osm senátorů napsalo otevřený dopis poslancům, ve kterém vyjadřují hluboké znepokojení nad dosavadním průběhem projednávání Istanbulské úmluvy.

Skupina osmi senátorů v čele s Adélou Šípovou odeslala minulý pátek otevřený dopis adresovaný předsedkyni Poslanecké sněmovny Markétě Pekarové Adamové. V dopise vyjadřují své hluboké znepokojení nad dosavadním průběhem projednávání ratifikace Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí, známé též jako Istanbulská úmluva.

Kromě Adély Šípové podepsali dopis Václav Láska, Jane Holásek, Martin Krsek, Přemysl Rabas, Lukáš Wagenknecht, David Smoljak a Marek Hilšer. V dopise senátoři zdůrazňují důležitost této mezinárodněprávně závazné úmluvy a apelují na předsedkyni sněmovny, aby pokračovala v projednávání již běžícího procesu udělení souhlasu s ratifikací úmluvy ve sněmovně.

„Vyzýváme vás, abyste se nad rámec politických a ideologických rozdílů postavili k tomuto dokumentu čelem, s otevřenou myslí a odhodláním chránit nejzranitelnější členy naší společnosti. Tato úmluva je mezinárodněprávně závazným nástrojem, který se zaměřuje na prevenci a boj proti domácímu násilí a násilí na ženách na celoevropské úrovni. Její mezinárodněprávní význam nelze podceňovat, zvláště v době, kdy jsme svědky narůstajícího počtu případů domácího násilí v mnoha zemích včetně České republiky a čelíme válečným hrozbám, které vždy mají zásadní dopad mimo jiné i na ženy. Rychlá ratifikace úmluvy ze strany Ruskem napadené Ukrajiny je toho ostatně jasným důkazem,“ píší senátoři v dopise. Zároveň upozorňují na to, že neschválení úmluvy v Senátu bylo pro mnohé oběti domácího násilí a organizace, které je podporují, obrovským zklamáním.

„Je naší společnou odpovědností chránit nejzranitelnější členy naší společnosti. Tato úmluva představuje klíčový nástroj v boji proti domácímu násilí jako takovému a myslí na zvlášť zranitelné skupiny, kterými jsou děti, ženy, senioři a handicapovaní. Podle senátorů by její ratifikace ve sněmovně vyslala jasný signál všem obětem v těžké životní situaci, že Česká republika stojí pevně na straně ochrany lidských práv, a to i na poli mezinárodního práva. Kéž by se nám povedlo zamrzlý proces ratifikace dokončit,“ uvedla k dopisu senátorka Adéla Šípová. Senátor Václav Láska vyjádřil naději, že pokud Poslanecká sněmovna Istanbulskou úmluvu schválí, bude existovat důvod pro její opětovné projednání v Senátu po podzimních volbách. „Je důležité, aby naše debata byla důstojná a založená na faktech a aby byly odmítnuty veškeré dezinformace a hoaxy šířené v souvislosti s úmluvou,“ dodal senátor Václav Láska.

Senátorka Šípová vzpomíná v souvislosti s nepřijetím Istanbulské úmluvy na podobný případ. „Už jednou Senát neratifikoval mezinárodní úmluvu. Šlo o Úmluvu o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů UNESCO. Následně se ale ratifikace povedla o pár měsíců později,“ uvedla senátorka pro Alarm. Tuto smlouvu Senát neratifikoval v roce 2007 a argumenty odpůrců úmluvy obsahovaly některé podobné body jako dnes. Odpůrci například tvrdili, že ČR přijde o národní suverenitu nebo že je úmluva špatně přeložená. Kromě toho se tehdy obávali, že pokud ji přijmeme, vznikne nárok na oddělené lázně a koupaliště pro ženy a muže, právo sprejovat nápisy či nárok na rituální podřezávání ovcí v bytech.

Čtěte dále