Téma

Ústavní soud

Trnitou cestou k důstojnosti

Registrováný partner již nemá zakázáno požádat o adopci. Společně ale registrovaní partneři stále žádat nemohou.