Roste šance na vstřícnější podobu oddlužení

Ve středu senátoři rozhodnou o novele insolvenčního zákona. Pokud přijmou novelu beze změn, zůstane oddlužení většině dlužníků nepřístupné.

Situaci předlužených českých domácností a lidí v mnohačetných exekucích, kteří nemají šanci vrátit se bez pomoci do aktivního ekonomického života, by měla řešit novela insolvenčního zákona. Ta prošla v listopadu Sněmovnou, nyní míří do Senátu.

Novela počítá se dvěma variantami oddlužení. Ten, kdo by se oddlužoval podle první varianty, by musel věřitelům splatit během tří let aspoň šedesát procent dlužné částky. Podle druhé varianty by během pěti let měl uhradit nejméně třicet procent dluhů. V případě, že by nezvládli těchto třicet procent dluhů splatit, rozhodoval by o oddlužení soud, který by posuzoval, jestli se dlužník o splacení dluhu opravdu snažil a zda pravidla neporušil. Zákon lze ovšem interpretovat i tak, že pokud dlužník neuhradí třicet procent dluhů, má se za to, že povinnost porušil.

Novela přinesla změnu pro dlužníky se starobním a invalidním důchodem, kteří se mohou nově oddlužit za tři roky, aniž by museli dosáhnout požadovaného limitu. Současně ale musí platit insolvenčnímu správci a také minimálně stejně vysokou částku dál splácet – dohromady tedy musí splatit alespoň 130 tisíc korun. Tuto možnost mohou využít pouze jednou.

Novela přináší jen další nejistotu

Vzhledem k tomu, že v tuto chvíli nelze předvídat, jak budou soudy rozhodovat a zda budou insolvenci uznávat i v případě, že se dlužníkům nepodaří splatit zmíněných třicet procent dlužné částky, je současná podoba novely terčem silné kritiky občanských organizací. Ty vyzvaly senátory, aby pozměňovacími návrhy změnili novelu do podoby, která by zadluženým lidem mohla skutečně pomoct.

Jednou z hlavních výtek vůči novele insolvenčního zákona je to, že o oddlužení nakonec rozhodnou po pěti letech soudy, přičemž v tuto chvíli není jasné, jak naloží s podmínkou splacení třiceti procent dluhu. „Hrozí, že člověk v oddlužení bude pět let vynakládat úsilí, aniž by mohl předpokládat, že bude mít zdárný výsledek. Právě předvídatelnost a transparentnost insolvenčního řízení je přitom zásadní výhodou oproti exekučnímu vymáhání,“ říká k novele Daniel Hůle, dluhový analytik organizace Člověk v tísni.

Ve svém prohlášení organizace upozorňují i na skutečnost, že z oddlužení jsou vyjmuti lidé, kteří nemohou platit více než 2 178 Kč. „Toto pravidlo vytváří pro vstup do oddlužení zbytečnou bariéru, která bohužel postihne ty, jejichž situace je nejtěžší. Pokud někomu nelze strhávat ani částku okolo dvou tisíc korun, uvědomme si, z jak nízké částky daný člověk a osoby, které vyživuje, musí žít. Poslanci se snažili oddlužení usnadnit zvláště zranitelným osobám, tedy zejména seniorům. Tímto by však tato snaha vyšla naprázdno, protože ti, kterým by nebylo možné strhávat částku alespoň 2 178 Kč, by do oddlužení nemohli ani vstoupit,“ komentuje novelu Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika.

Senát může částečně pomoct

V současné chvíli se hlasování o novele připravuje v Senátu. Senátoři mohou pozměňovacími návrhy novelu změnit a vrátit ji Poslanecké sněmovně v podobě, která by oddlužení lidem v dluhové pasti usnadnila. Zatímco Sněmovna podpořila novelu téměř jednohlasně, v Senátu jsou dva protichůdné postoje. První zastává ústavně-právní výbor, který doporučuje schválit verzi, jež přišla z Poslanecké sněmovny. Druhý pak představuje výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, který požaduje odstranit podmínku splacení třiceti procent dluhu a snížení hranice nejmenší možné měsíční splátky na tisíc korun insolvenčnímu správci v případech, kdy dlužník nemůže platit víc. Součástí navrhovaných změn je i to, že by se o neplnění podmínek insolvence rozhodovalo během oddlužování, a nikoli až na konci.

Podle informací Alarmu se vstřícnější podobu insolvenčního zákona chystají podpořit senátoři za STAN, ODS, členové klubu Senátor 21 a také většina senátorů za ČSSD. Lidovecký klub bude zřejmě nejednotný. Novela tak může být Poslanecké sněmovně vrácena v podobě, která by umožnila statisícům lidí vstoupit do oddlužení a zvýšila tak šanci na jejich návrat do aktivního ekonomického života.

 

Čtěte dále