O mnoha projevech klimatické změny se vůbec nedovíme

O velké části katastrof v nejchudších zemích světa se nedočteme, a to ani v angličtině.

„Nejenže jsou lidé v nejchudších zemích těmi nejzranitelnějšími vůči následkům klimatické změny, ale zároveň mají i nejmenší možnost vypořádat se s jejími důsledky,“ řekl Guardianu Sven Harmeling z mezinárodní organizace Care International, která si nechala vypracovat studii o mediálním pokrytí klimatické změny. Zjistil, že klimatická změna stojí mimo jiné i za většinou přírodních katastrof, o která se světová média takřka nezajímala.

Při referování o klimatické změně se upřednostňují fotky ledních medvědů před vyobrazením lidí, které zabíjíme vlastní nečinností.

Minulý rok stály extrémní výkyvy počasí život přes pět tisíc lidí po celém světě a dalších dvacet devět milionů se ocitlo v humanitární krizi. Na Madagaskaru trpělo v roce 2018 hlady více než milion lidí v důsledku ničivého sucha a klimatického fenoménu El Niño. Přesto se světová média tématu prakticky nevěnovala. To samé platí pro kritický nedostatek jídla, který v minulém roce v důsledku výkyvů počasí postihl Haiti nebo Etiopii. „Při referování o klimatické změně se upřednostňují fotky ledních medvědů před vyobrazením lidí, které zabíjíme vlastní nečinností,“ uvedl Asad Rehman z neziskové organizace War on Want, která se hlásí k myšlenkám globálně spravedlivé společnosti.

Devět z deseti takto opomíjených přírodních katastrof se přitom podle analýzy organizace Care International odehrálo v afrických, karibských nebo tichomořských státech, které patří k nejchudším na světě. „Mediální pokrytí těchto události je slabé, navíc se nám nedaří je spojit s klimatickou změnou a informuje se o nich pouze jako o katastrofách, bez spojitosti s klimatickou změnou a jejími dopady,“ říká Viwanou Gnassounou, asistent generálního tajemníka Skupiny rozvojových států Afriky, Karibiku a Tichomoří (AKT). Ten zároveň tvrdí, že státy poskytující v těchto oblastech pomoc o globální klimatické změně nerady mluví. „Nikdy to neřeknou oficiálně, ale je to součást konverzace,“ říká Gnassounou. „Dávají přednost tomu, když řeknete, že jste podcenili prevenci a teď potřebujete jejich pomoc.“

Vědci jsou při spojování jednotlivých přírodních katastrof s klimatickou změnou opatrní, zároveň se však podle řady z nich nedají dlouhodobě podceňovat trendy, které odpovídají klimatickým modelům. Podle Expertní rady evropských akademií (EASAC) je globální klimatická změna v zásadě zodpovědná za padesátiprocentní nárůst povodní, období sucha a vln veder.

 

Čtěte dále