Pražské umělecké a kulturní instituce chtějí, aby Praha vyhlásila stav klimatické nouze

Zveřejňujeme prohlášení desítek pražských, kulturních a uměleckých institucí, které apelují na Magistrát hlavního města Prahy, aby na svém území vyhlásil stav klimatické nouze.

V říjnu minulého roku vydal Mezivládní panel pro klimatickou změnu OSN zprávu, podle které se nacházíme v přelomovém období. Máme poslední šanci zachránit svět poměrně stabilního klimatu, které umožnilo vznik a rozvoj naší civilizace. Řešení jsou na vládní úrovni států projednávána jen velmi pomalu a vlažně, a tak se lidé rozhodli jednat na úrovni jednotlivých měst. Vytvářejí tlak na městské zastupitele, aby vypracovali strategický plán do budoucích let. Města na celém světě (např. v USA, Kanadě, Velké Británii, Austrálii, Německu či Španělsku) vyhlašují stav klimatické nouze. Požadujeme, aby se k nim přihlásila i Praha.

Panel OSN sbírá a analyzuje současné poznání vědců z celého světa. Jejich závěr mluví jasně, byť děsivě. Následujících několik málo let máme na to, abychom proměnili téměř každý aspekt lidské civilizace směrem k uhlíkově neutrálním technologiím. Vzhledem k dosavadní laxnosti politické reprezentace ale ztrácíme drahocenný čas. OSN mluví o následujících třech letech jako o poslední možnosti, kdy se lze vyhnout budoucnosti klimatického rozvratu. V těchto letech se musí zastavit současný růst globálních emisí skleníkových plynů, který za rok 2018 dosáhl dalšího rekordu. V následujících dvanácti letech pak musí prudce směřovat každý rok k výraznému omezení emisí skleníkových plynů. Pokud se nám jako lidstvu tento úkol nepodaří, naše budoucnost bude sérií katastrof spjatých s ekologickým kolapsem. Nemluvíme o žádné vzdálené budoucnosti, mluvíme o naší budoucnosti a především o životech našich dětí.

Pokud se nám jako lidstvu nepodaří v následujících letech omezit emise skleníkových plynů, naše budoucnost bude sérií katastrof spjatých s ekologickým kolapsem. Nemluvíme o žádné vzdálené budoucnosti, mluvíme o naší budoucnosti a především o životech našich dětí.

My, zástupci a zástupkyně kulturních institucí fungujících v Praze, cítíme zodpovědnost za společnou budoucnost a nehodláme se smířit s apatií vládních elit. Také Praha a veřejné instituce se podílejí na produkci emisí oxidu uhličitého. Proto byl vznesen návrh, aby Magistrát hlavního města Prahy vyhlásil na úrovni města stav klimatické nouze a vytvořil plán, jak do roku 2030 fungovat s neutrálními emisemi skleníkových plynů. Dosáhnutí tohoto stavu vyžaduje transformaci nejen v energetice, ale také v řadě dalších oblastí. Tyto plány by přitom měly být sociálně citlivé a neměly by směřovat k ohrožení zranitelných skupin obyvatel.

Jako zástupci a zástupkyně umělecké či obecně kulturní scény máme zodpovědnost ve vztahu ke společnosti. Budoucnost bude jen taková, jakou ji budeme schopni zajistit, a kultura a umění mají v tomto procesu nezastupitelné místo, ať už skrze svou vzdělávací či pečující funkci. Uvědomujeme si závažnost situace a chceme se podílet na řešení, které bude mít pozitivní dopad na celou společnost.

Vnímáme také, že je třeba zásadně změnit fungování institucí, včetně těch kulturních. Je nutné připravovat konkrétní adaptační a transformační opatření. To s sebou přináší i nastavení jiných pravidel pro financování a řízení kulturních institucí, která budou brát v potaz současnou krizovou situaci. Vyzýváme tedy Magistrát hl. m. Prahy, aby bezodkladně přijal výzvu k vyhlášení stavu klimatické nouze a začal jednat nyní. Žádáme ho, aby o nebezpečí klimatické krize pravdivě a důsledně informoval veřejnost. A zavazujeme se, že jsme připraveni být spojenci v boji proti budoucnosti klimatického rozvratu.

V Praze 28. 2. 2019

S nadějí,

Institut úzkosti
Společnost Jindřicha Chalupeckého
New Aliens Agency
tranzit.cz
Display
Artwall
etc. galerie
INI Project
Drdova Gallery
ARE
4+4 dny v pohybu
Synth Library Prague / ZVUK
Národní filmový archiv
A2 kulturní čtrnáctideník
Galerie Jaroslava Fragnera
Galerie NTK
Berlínskej model
Galerie kritiků
Kvalitář
Umělec má cenu
Literární obtýdeník Tvar
Karlin Studios
Centrum pro současné umění FUTURA
Klub Za Starou Prahu
Fresh Eye
Galerie Mimochodem
Artmapa
Kruh
Institut umění – Divadelní ústav
Polansky Gallery
Nevan Contempo
Punctum
Vyšší odborná škola Scholastika
Akademie výtvarných umění v Praze
Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze
Fotograf Gallery
Asociace spisovatelů
Svit Praha
City Surfer Office
Alfréd ve dvoře
Spolek Skutek
Studio Hrdinů
UMPRUM
Lítost
Galerie AMU
Galerie 207
Ateliér bez vedoucího
Agosto Foundation
yo-yo.zs – RurArtMap
Uměleckoprůmyslové muzeum
Nadace současného umění
Centrum pro současné umění
Divadlo Archa
Museum Kampa
Galerie 35m2
Meetfactory
Galerie VI PER
Společnost Topičova salonu
Jedefrau.org
Artyčok.TV
Institut dokumentárního filmu
Galerie SPZ
Lunchmeat Festival

 

Čtěte dále