Co dělají neziskovky během epidemie? Zachraňují nás

Občanské organizace, které jsou v posledních letech terčem mnoha útoků, se během současné krize ukazují jako zcela nepostradatelné.

Odborné poradenství, distribuce a výroba ochranných prostředků včetně roušek, zajištění krizové péče o ohrožené obyvatele, organizace dobrovolníků, podpora výuky na dálku, krizové infolinky, psychologická pomoc a terapie, informování veřejnosti, právní poradenství, pomoc cizincům na území ČR – to jsou jen některé z aktivit, které v těchto dnech zajišťují občanské organizace, kterým se často s despektem říká neziskovky. Pojďme si ukázat, co všechno vlastně tyto organizace dělají a jakou roli hrají v čase krize. Bohužel zde nemohu vypsat všechny. Je jich mnoho – a to je dobře.

Chybějící personál

Mezi nejohroženější skupiny nyní patří senioři a seniorky. Neziskové organizace pro ně zajišťovaly celou řadu nezbytných služeb už před koronavirem. Nyní však potřeb přibylo. Především je nutné zajistit bezpečné donášky nezbytných věcí až do domu. Například Charita, Diakonie nebo Nadace Krása pomoci v současnosti organizují dobrovolníky a dobrovolnice po celé České republice. Připravují balíčky, dávají dohromady seznamy seniorů a seniorek, pomáhají s placením složenek, vyzvedáváním léků i samotnou donáškou. Významnou měrou se zapojují také Skauti nebo Potravinová banka. Obecně prospěšná společnost Zdravotní klaun, která přináší radost nemocným dětem, osamělým seniorům a dalším potřebným, založila YouTube kanál Smích on-line. Seniorům a seniorkám, za kterými nyní nemohou docházet, píší dopisy.

Až zase nějaký politik začne řečnit o politických neziskovkách, vzpomeňte si na tento text.

Kvůli uzavření škol přitom musela řada zdravotních i sociálních pracovnic a pracovníků zůstat doma s dětmi. Charita, která běžně zařizuje sestry a bratry pro domácí zdravotní péči, organizuje doplňování chybějícího personálu oslovováním studentek a studentů lékařských fakult i sester v důchodu. Díky práci studentského spolku Cesta ven se přihlásily skoro dva tisíce studentů a studentek lékařských fakult, nabízejících svou pomoc nemocnicím. Iniciativa Jsme fér, která usiluje o manželství pro všechny, teď pomáhá shánět a rozvážet ochranné pomůcky pro zdravotnický personál.

Neziskovka Život 90 zase organizuje nábor dobrovolníků pro výpomoc v sociálních službách a INEX, který má dlouholeté zkušenosti s organizací dobrovolnických Workcampů, využívá své know-how k propojování dobrovolníků s potřebnými. Humanitární organizace ADRA nabízí pomoc s donáškou nákupů potravin a léků nejohroženějším skupinám obyvatel. Zároveň zajišťuje, aby se k momentálně nejzranitelnější části populace dostali pouze spolehliví a prověření lidé.

Lidé bez domova

Nejúčinnějším způsobem, jak se společnost může bránit epidemii, je zůstat doma. Ale co lidé, kteří domov nemají? Anebo si kvůli exekucím nemohou dovolit nejít do práce? Anebo, ještě hůře, o práci kvůli krizi přijdou? Hned v prvních dnech krize sehrála významnou roli Platforma pro sociální bydlení, která bleskově vydala Seznam opatření pro ochranu osob bez domova.

Nezisková organizace Naděje zase zřídila ve spolupráci s pražským magistrátem na Císařské louce stanové městečko, kde jsou poskytovány všechny nejnutnější služby jako hygiena nebo strava. Díky tomu lidé bez přístřeší nemusí cestovat po Praze při shánění oběda nebo sprchy a snižují tím riziko nákazy nejen sobě, ale nám všem. V tomto městečku pomáhají také studenti a studentky medicíny z organizace Medici na ulici, kteří poskytují lékařské služby. Také Jídelna Kuchařek bez domova dělá momentálně rozvozy obědů pro firmy i jednotlivce. Za každý oběd, který rozvezou, dostane zdarma oběd senior/ka nebo matka samoživitelka.

SANANIM, který se zabývá závislostmi, poskytuje jídlo zdarma a zázemí pro své klienty a klientky z řad závislých a stejně jako mnoho dalších nízkoprahových služeb, rozdává svým klientům a klientkám roušky. A konečně Armáda Spásy zajistila ve svých noclehárnách celodenní provoz a v ubytovně pro seniory bez domova zavedla uzavřený režim, při kterém sociální pracovníci a pracovnice zůstávají s klienty a klientkami v karanténě napořád, aby se do domu nemohla dostat nákaza. Všechny organizace tak poskytují neocenitelnou pomoc při zpomalování šíření epidemie.

Právní a psychologické poradenství

Někteří z nás jsou vystrašení, osamělí a špatně snášejí pobyt doma. Mohou pomoci telefonní linky České asociace pro psychoterapii nebo online psychosociální konzultace Sdružení pro integraci a migraci, které poskytuje služby i cizincům a cizinkám, kteří zůstali na území ČR. Prague Pride provozuje online poradnu sbarvouven.cz, obchodovaným a vykořisťovaným osobám pomůže La Strada na bezplatné lince 800 07 77 77, která pro ně nyní ve zvýšené míře zařizuje i azylové služby.

Jak v současné situaci jednat ohledně zaměstnání a dalších právních otázek, poradí organizace, jako jsou Frank Bold, IN IUSTITIA, Člověk v tísni nebo Aperio. Stejně tak umí pomoci organizace IQ Roma servis, která kromě telefonních linek pomáhá i s doučováním. Senioři a seniorky mohou o pomoc požádat z domu prostřednictvím Bezplatné linky seniorů 800 200 007, kterou provozuje organizace Elpida. Pro oběti domácího násilí, jejichž situace se aktuálně může výrazně zhoršit, je zde Bílý kruh bezpečí nebo specializovaný proFem. Sociální služby nyní poskytuje v režimu telefonické a písemné komunikace 24 hodin denně.

Rodiny s dětmi

Kvůli uzavření škol podporuje Člověk v tísni mimo jiné i vyučující a žáky a žákyně. Zpřístupnil přes 270 filmů a metodických materiálů pro vyučující a širokou veřejnost. Lektoři a lektorky na portálu JSNS.cz také po dobu uzavření škol pravidelně publikují tipy a doporučení, jak s materiály v současné situaci pracovat. Dále zprovoznili online knihovnu a připravují „webináře“ pro vyučující. Pomáhají i rodinám, které nemají přístup k internetu. EDUin vytvořil chytrý rozcestník, kde lze nalézt odkazy pro domácí výuku. Na Facebooku a Twitteru zveřejňují pod hashtagem #UcitOnline zprávy o tom, jak se učí doma. V rámci projektu Otevřené vzdělávání poskytují 200 zdrojů pro domácí vzdělávání.

Jiné organizace, jako například pražská Jahoda, nabízejí hlídání dětí za zpřísněných hygienických podmínek. Dětské krizové centrum zase na své infolince poradí rodičům, jak o současné situaci mluvit s dětmi. Aperio na telefonu poskytuje zdarma Linku pro mámy a táty – bezplatnou psychologickou podporu pro rodiče, která pomáhá řešit emočně náročné situace, stres, vztahové krize a poradí i v právních věcech. Brněnská Ratolest nabízí poradenství všem rodinám, které se kvůli současné situaci dostaly do problematické situace a pomůže i s doučováním po telefonu. Centrum SPONDEA pro zneužívané a týrané děti zůstává nadále v plném provozu.

Těhotné ženy

Opatření proti epidemii silně zasáhla všechny nadcházející rodičky. Právě na ně se soustředí organizace, které se dlouhodobě zabývají ženskými tématy. Česká ženská lobby, ROSA i ProFem nabízejí specializované informace pro ženy nebo telefonní linky s poradnami. Česká asociace dul poskytuje poradnu pro budoucí matky a nabízí i online pomoc s přípravou na porod. Nastávajícím rodičkám připravuje podobnou linku i UNIPA.

Až zase nějaký politik začne řečnit o politických neziskovkách, vzpomeňte si na tento text.

Autor je spolupracovník redakce.

 

Čtěte dále