Barcelonská starostka zvažuje vyvlastnění dvou stovek prázdných bytů

Vedení španělského města upozornilo několik velkých společností, že pokud do měsíce nepronajmou prázdné byty ve svém vlastnictví, město je bude pokutovat nebo tyto nemovitosti vyvlastní.

Barcelonská radnice v čele s levicovou starostkou Adou Colau zaslala oficiální dopis 14 velkým společnostem, které dohromady vlastní 194 prázdných bytů na území tohoto města. Až sto bytů přitom patří bance spadající pod španělskou vládu, která spravuje majetek čtyř znárodněných finančních institucí. Město požaduje, aby společnosti nejpozději do měsíce nabídly byty k pronájmu, jinak bude radnice vlastníky pokutovat a v krajním případě může sáhnout až k vyvlastnění. Výzva se vztahuje na byty, které v předchozích dvou letech jejich majitelé nevyužívali, ani je nenabízeli k pronájmu. Zatím se jedná o nemovitosti zařazené do registru katalánské vlády, ale v budoucnu by se tento postup měl rozšířit i na společnosti, které vlastní byty zatím v registru nezapsané.

Byty mohou přejít do městského inventáře nemovitostí využívaných v programech dostupného bydlení.

Pokud společnosti byty do měsíce nepronajmou, městská rada přistoupí k dalším krokům od finančních penalizací až po upozornění na možné vyvlastnění nemovitosti. Byty také mohou přejít do městského inventáře nemovitostí využívaných v programech dostupného bydlení. Kdyby město sáhlo až k vyvlastnění, nemovitost by vešla do vlastnictví města. Nejednalo by se tedy jen o to, že by město mělo právo nemovitost využívat, jak tomu bylo v předchozích případech vyvlastnění na území Barcelony. Město by tyto byty od vlastníků odkoupilo za polovinu jejich tržní ceny, a nešlo by tedy o vyvlastnění bez finanční kompenzace. Celý proces by navíc podle nové legislativy trval jen šest měsíců.

Jedná se o první várku oficiálních dopisů, které barcelonská radnice vlastníkům neobývaných bytů zaslala. Další oficiální výzvy budou následovat. V registru katalánské vlády je nyní možné najít 426 prázdných bytů na barcelonském území, které patří 24 různým vlastníkům. I těm hodlá městská samospráva brzy zaslat oficiální vyrozumění.

Barcelona dlouhodobě bojuje s masivní krizí bydlení. Řeší extrémně vysoké nájmy a je zde také nejvyšší cena za metr čtvereční bytu v celé zemi. Šestačtyřicetiletá starostka Ada Colau začala svou politickou kariéru jako aktivistka bojující proti vystěhovávání obyvatel z barcelonských bytů a proti změnám hypotečních zákonů. Nyní chce v Barceloně vyřešit problematiku prázdných bytů. V roce 2018 přišla barcelonská radnice s tvrzením, že až 13 tisíc bytů v tomto městě je neobývaných. Jiné studie uvádějí ještě mnohem vyšší čísla – mluví až o 30 tisících prázdných bytů.

 

Čtěte dále