„Nechceme, aby se rozhodovalo o nás bez nás,“ říkají pracovnice v sociálních službách

Pracovníci v sociálních službách založili odbory. Sebeorganizováním chtějí zlepšit své pracovní podmínky a přispět do debaty o tom, jak by měly sociální služby fungovat.

Lidé pracující v sociálních službách se spojují – založili odbory zaměstnanců v sociálních službách, která má za cíl zvýšit ohodnocení jejich práce a zlepšit pracovní podmínky. Nově vzniklá odborová organizace sdružuje pracovnice a pracovníky v sociálních službách, tedy například pečovatele a pečovatelky, kteří působí jak v domovech pro seniory, tak v terénních službách. Dále sdružuje pracovníky vykonávající osobní asistenci, sociální pracovnice a pracovníky, zdravotnické pracovníky i další personál v sociálních službách jako například uklízečky, údržbáře a pradleny.

Odborová organizace byla založena 2. července 2020 při ustavující schůzi v Praze, nicméně sdružuje pomáhající z celé ČR a z různých neziskových, příspěvkových i soukromých zařízení, které poskytují sociální služby. Podnětem pro vznik odborů jsou na jedné straně dlouhodobě bezútěšné podmínky zaměstnanců a zaměstnankyň v mnoha sociálních službách, které se často ještě zhoršily v průběhu pandemie koronaviru, a nepostradatelnost a význam sociální práce a sociálních služeb pro jednotlivce i celou společnost na straně druhé. „Vykonáváme kvalifikovanou, fyzicky i psychicky náročnou práci, která má velký význam pro klienty a klientky i pro celou společnost. Tomu však neodpovídá mzdové ohodnocení, které se zejména u pracovnic v sociálních službách pohybuje často velmi hluboko pod průměrnou mzdou. Potřebujeme, aby stát zlepšil financování sociálních služeb,“ říká pracovnice z domova pro seniory Hana Nováková.

Podle aktivizační pracovnice z domova pro seniory Petry Selingerové vázla během pandemie komunikace. „Čelili jsme velké nejistotě a zmatku. Nedostávaly se k nám informace, děly se rychlé změny bez ohledu na zaměstnance i podmínky jednotlivých domovů. Nechceme, aby se rozhodovalo o nás bez nás,“ popisuje Selingerová důvody, proč je potřeba, aby se zaměstnanci v sociálních službách organizovali. Odbory v sociálních službách zastřešuje Unie zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb (UZO). „Velmi vítám, že vzniká odborová organizace sdružující zaměstnance v sociálních službách. Koronavirová krize ukázala, že je jejich práce nepostradatelná, ale také nedoceněná. Založení této organizace je první krok ke zlepšení jejich pracovních podmínek,“ řekla prezidentka UZO Renáta Burianová.

 

Čtěte dále