Stát má v rukou silnou zbraň proti bezdomovectví

Analýza Agentury pro sociální začleňování ukázala, že pokud je domácnostem vyplacena jednorázová sociální dávka na úhradu kauce v nájemním bytě, až 85 procent domácností je schopno si nové bydlení udržet.

Stát může účinně vrátit lidi z ubytoven do bytů, tvrdí Agentura pro sociální začleňování ve své aktuální analýze. Receptem je dávka mimořádné okamžité pomoci. Agenturní výzkumníci zkoumali úspěšnost dávky na úhradu kauce v nájemních bytech pomocí administrativních dat Ministerstva práce a sociálních věcí. Zjistili, že po roce od přiznání dávky si standardní bydlení v bytě udrželo 85 procent domácností.

Pokud by stát dokázal pomoci lidem získat standardní bydlení pomocí jednorázové dávky, finanční zátěž by pro státní kasu byla mnohem nižší.

„Po dalším roce tento podíl sice poklesl, ovšem jen o šest procentních bodů, takže po celkem dvou letech od přiznání dávky se podařilo vyřešit bezdomovectví u více než tří čtvrtin domácností. Naopak u domácností příjemců doplatku na bydlení v na ubytovnách a azylových domech, kteří dávku nezískali, přetrvává bezdomovectví a vyloučení z bydlení minimálně v šedesáti procentech případů,“ vysvětluje Roman Matoušek, spoluautor analýzy.

Ačkoli se dle získaných dat jedná o velice efektivní nástroj pro ukončování a prevenci bezdomovectví, počet přiznaných dávek mimořádné okamžité pomoci na úhradu kauce trvale klesá. Zatímco v roce 2016 bylo těchto dávek vyplaceno 545, o tři roky později už jen 359. „Poklesl sice také počet podávaných žádostí, nicméně v roce 2019 se v porovnání s předcházejícími roky zásadně zvýšil podíl žádostí, které jsou zamítnuty,“ dodává Matoušek.

„Nebydlení“ je pro stát drahé 

Analýza dále upozornila na rozdílnou praxi jednotlivých poboček Úřadu práce při přiznávání mimořádné okamžité pomoci. Například v Jihočeském nebo Olomouckém kraji se podíl přiznaných dávek pohybuje okolo osmdesáti procent, v jiných krajích jen kolem šedesáti procent.

Expertní tým Agentury přitom už před časem poukázal na obrovské finanční dopady bezdomovectví a bytové nouze na státní kasu. Spočítal, že náhlá bytová nouze tisícovky lidí představuje z hlediska veřejných rozpočtů hrozbu ztráty minimálně ve výši 250 milionů korun ročně. Pokud by stát dokázal pomoci lidem získat standardní bydlení pomocí jednorázové dávky, finanční zátěž by pro státní kasu byla mnohem nižší.

„Mimořádná okamžitá pomoc je efektivním a zároveň levným nástrojem pro ukončování bezdomovectví. Musí se nastavit jasná pravidla přiznávání této dávky, abychom mohli naplno využít její potenciál při ukončování bezdomovectví,“ říká k analýze ředitel Agentury pro sociální začleňování David Beňák.

 

Čtěte dále