Mikroplasty poprvé objeveny i v placentách těhotných žen

Italští lékaři zkoumali výskyt mikroplastů v placentách těhotných žen. Přesné zdravotní dopady ještě nejsou zcela známy, ale podle odborníků mohou částečky plastů způsobit poškození plodu. 

Děti se dnes už pravděpodobně rodí zamořené mikroplasty, pocházejícími z naší vody, potravin a vzduchu. Tým italských porodníků a gynekologů z římské nemocnice San Giovanni Calibita Fate Bene Fratelli nalezl mikročástice plastů přímo v placentách. Považují to za velmi znepokojivé zjištění.

Zdravotní dopady mikroplastů na lidské tělo jsou předmětem výzkumu, a mnoho o nich zatím nevíme. Vědci se ale domnívají, že do našeho těla přinášejí chemické látky, které mohou způsobit dlouhodobé poškození plodu a nebo podráždit jeho imunitní systém.

Částečky se do placenty a těla plodu dostaly pravděpodobně tak, že byly pozřeny nebo vdechnuty matkami. Mikročástic plastů z obalů a dalších výrobků je v našem životním prostředí dnes už alarmující množství.

„Je to jako porodit místo dítěte kyborga. Neskládá se už jen z lidských buněk, ale z mixu biologických a anorganických částí,“ řekl novinářům Antonio Ragusa, ředitel porodnického a gynekologického oddělení v římské nemocnici. „Matky byly v šoku,“ dodává.

Ve studii, která vyjde v časopise Environment International, se uvádí, že mikroplasty se našly po porodu jak ve fetální, tak i v mateřské části placenty a také v membráně, ve které se plod vyvíjí. Těhotenství a porody přitom proběhly normálně. Všechny analyzované částice byly z plastu, který měl modrou, červenou, oranžovou a růžovou barvu a pravděpodobně pocházel z potravinových obalů, barev a kosmetiky.

Úlomky plastů měly velikost asi deset mikronů (0,01 milimetru), což znamená, že jsou dost malé na to, aby je v těle matky mohl roznášet krevní oběh. Objeveny byly pomocí metody Ramanovy mikrospektroskopie, která používá rozptyl laserového paprsku. Mikroplasty pravděpodobně budou i v tělech dětí, ale výzkumníci nemají zatím prostředky, jak to zjistit.

Nicméně další nedávná studie ukázala, že nanočástice plastu vdechnuté březími laboratorními potkany se snadno dostaly do jater, plic, srdce, ledvin a mozku jejich embryí.

Jaké může mít přítomnost plastu v těle plodu důsledky, ještě vědci přesně nevědí. „Vzhledem k roli placenty, která podporuje vývoj plodu a funguje jako rozhraní mezi ním a vnějším prostředím, je přítomnost potenciálně škodlivých plastových částic velmi znepokojující. Je potřeba dalších studií, abychom zjistili, zda mikroplasty mohou způsobit imunitní reakci a vést k uvolňování toxických látek,“ píše se v závěru římské studie.

Děti spolykají miliony plastových mikročástic denně 

Vědci se obávají, že dopady mohou být vážné, může podle nich dojít ke zbrzdění vývoje a růstu embrya. Mikroplasty totiž mohou fungovat jako nosiče látek, které naruší endokrinní systém. U dvou ze šesti žen zahrnutých ve studii nebyly tyto částice nalezeny, podle výzkumníků to může být díky odlišné fyziologii, případně odlišnému způsobu stravování nebo životnímu stylu.

Zamoření mikroplasty se už dnes týká každé části planety, od vrcholku Mount Everestu až po hlubiny oceánů. Plast se nachází v jídle, které jíme, ve vodě, kterou pijeme, i ve vzduchu, který dýcháme.

V říjnu také vědci objevili, že děti, které jsou krmené umělým mateřským mlékem, spolykají denně miliony částic mikroplastů, které se uvolňují při sterilizaci lahviček horkou vodou.

 

Čtěte dále