Německý manifest #ZeroCovid požaduje totální lockdown

Manifest, který žádá úplný lockdown, aby už dále nemuseli zbytečně umírat lidé, poukazuje na to, že zdrojů je dost. Pouze jsou soustředěny u malého množství lidí.

V německy mluvícím prostředí vznikla kampaň zvaná #ZeroCovid. Kompletní znění výzvy německé, rakouské a švýcarské vládě v češtině zveřejnil kolektiv 115. Výzva reaguje na fakt, že se ani po tři čtvrtě roce střídavého uvolňování a zpřísňování pandemických opatření v podstatě nikde v Evropě nepodařilo zastavit či alespoň omezit šíření nemoci tak, aby nadále nedocházelo k velkým ztrátám na životech a zdraví. Jako jeden z hlavních důvodů pojmenovává fakt, že drtivá většina omezení dosud byla i ve své nejtvrdší podobě polovičatá. Na minimum totiž sice osekala volnočasové aktivity a soukromé mezilidské kontakty, málokde ale došlo také k přerušení činnosti firem a provozů, tedy osvobození lidí od povinnosti do práce nadále docházet a zdržovat se často s mnoha dalšími dlouhé hodiny v uzavřených prostorách.

#ZeroCovid nyní požaduje nejtvrdší možný lockdown při zachování provozu pouze bezpodmínečně nutné infrastruktury a služeb, jinde má být povinnost pracovat pozastavena. A to tak dlouho, dokud se nepodaří čísla nově nakažených stlačit co nejníže, ideálně na nulu. Německý manifest #ZeroCovid zdůrazňuje, že plánování toho, jak v jednotlivých firmách a institucích takovou odstávku co nejlépe připravit, se mají kolektivně ujmout sami pracující. Odbory, které v Německu působí na oborové úrovni, jsou vyzvány, aby se za toto úsilí postavily.

Další bod manifestu volá po dostatečném odpružení ekonomických, sociálních a dalších dopadů takového supertvrdého lockdownu, a to především na ty nejslabší. Třetí požadavek se týká posílení zdravotnické infrastruktury a infrastruktury péče, a to nejen po zbývající dobu pandemie. Jde o navýšení kapacit a odměn, ale třeba i posílení veřejného na úkor soukromého, například prostřednictvím zvrácení minulých privatizací. Čtvrtý bod vyzývá k tomu, aby se na vakcíny hledělo jako na výsledek kolektivních a nakumulovaných znalostí lidstva, a nebyly tedy zdrojem zisků, nýbrž veřejným statkem. Konečně se pak pátý bod zabývá tím, jak to všechno financovat. Poukazuje na to, že zdrojů existuje dost, pouze jsou soustředěny u malého množství lidí. Požaduje tedy jejich spravedlivé přerozdělení, a to prostřednictvím zdanění velkých majetků a příjmů, korporátních zisků a finančních spekulací.

Manifest má být ve formě petice směřován vládám zúčastněných zemí. K dnešnímu dni ji podepsalo na 75 tisíc lidí, například i tvář německých Fridays for Future Lisa Neubauer. Spolu s ní se ke zhruba třem stovkám iniciátorů a iniciátorek jmenovitě na webu iniciativy uvedených řadí publicisté a publicistky, odboráři a odborářky, zaměstnaní ve zdravotnictví a sociálních službách, lidé z akademické sféry nebo umělci a umělkyně.

 

Čtěte dále