Ochota Němců přijímat uprchlíky klesá, zjistila studie

Podle průzkumu se 60 procent respondentů staví negativně k tomu, aby Německo přijímalo víc uprchlíků. To je téměř o 25 procent více než v roce 2021.

Týdeník Die Zeit informuje, že se zvýšil počet lidí, kteří nechtějí, aby Německo přijímalo víc uprchlíků. Týdeník vychází z průzkumu Willkommenskultur in Krisenzeiten (Kultura podpory nově příchozích v období krize) publikovaného 5. března, v němž 60 procent dotázaných odpovědělo, že Německo nemůže přijímat víc běženců. Přitom ještě v roce 2021 odpovědělo negativně pouze 36 procent respondentů.  Současná hodnota 60 procent je srovnatelná s úrovní z roku 2017, kdy bylo proti 54 procent Němců.

Podle studie odpor k migraci roste společně s obavami spojenými s energetickou krizí a inflací. Mnoho lidí se obává negativních důsledků migrace, jako jsou zvýšené náklady na sociální stát, problémy ve školství, krize bydlení nebo konflikty s nově příchozími. Autorka studie Ulrike Wieland ale upozornila, že nález nemůže být vnímán jako pouhé odmítnutí nově přistěhovalých osob a že námitky dotázaných se vztahují spíše na nedostatek kapacity německého státu.

Mnozí dotázaní ve studii zastávali vůči migraci ambivalentní postoje: 63 procent se domnívalo, že migrace je důležitá pro přítomnost mezinárodních firem, 62 procent věřilo, že migrace může pomoci proti stárnutí německé populace, a konečně 61 procent mělo za to, že fenomén přistěhovalectví dělá život v Německu zajímavějším. Podle průzkumu jsou nejednoznačné postoje německého obyvatelstva vůči migraci v dlouhodobém horizontu typické. Nyní ale začínají převažovat negativní postoje nad pozitivními. Studie se účastnil reprezentativní vzorek dvou tisíc respondentů starších 14 let.

Čtěte dále