Island experimentoval se čtyřdenním pracovním týdnem. Přinesl prý samá pozitiva

Islandská vláda a radnice hlavního města Reykjavík po dlouhodobé kampani odborů spustila velký experiment se zavedením čtyřdenního pracovního týdne. Výsledky jsou až nebezpečně pozitivní.

Jako „ohromující úspěch“ označili nejnovější experimenty se čtyřdenním pracovním týdnem výzkumníci z islandské organizace Association for Sustainable Democracy a z britského thinktanku Autonomy. Jejich nová studie vychází ze dvou rozsáhlých pozorování mezi lety 2015 až 2019, během nichž byl dvěma a půl tisícovkám islandských zaměstnanců zkrácen pracovní týden ze čtyřiceti na třicet pět nebo třicet šest hodin při zachování stejné výše platu. Výzkumníci vyzdvihují pozitivní dopady na psychické i fyzické zdraví zaměstnanců, díky nimž neutrpěla produktivita ani úroveň nabízených služeb. Na řadě míst se dokonce v tomto ohledu situace zlepšila.

Experimenty proběhly v islandském hlavním městě Reykjavík a iniciovala je rada hlavního města spolu s vládou jakožto odpověď na kampaně a dlouhodobé požadavky odborů. Podle studie s požadavkem na zkrácení pracovní doby původně přišly grassroots a neziskové organizace. Vážně projednávaným společenským tématem se ale staly poté, co se jich chopily právě odbory.

Testovaný vzorek čítal dva a půl tisíce zaměstnanců z několika odvětví. Zmiňována je kancelářská činnost, práce v mateřské škole, sociální péče o potřebné, městská údržba nebo práce v nemocnici. Mezi největší benefity zaměstnanci zařadili méně stresu, více času na rodinu a přátele, prostor pro své koníčky a zájmy, více odpočinku a energie na péči o domov. Mnozí muži v heterosexuálních párech se začali více podílet na domácích pracích. Studie zmiňuje podstatný pokles konfliktů na pracovišti i v domácnosti. Díky získanému času a energii začali zaměstnanci více cvičit a zlepšovat svou životosprávu. Snížila se četnost případů vyhoření. „Tyto dopady byly zásadní a experiment se nepřekvapivě těšil velké popularitě jak u zaměstnanců, tak u vedení,“ píší autoři.

Na základě výsledků projektů se odbory rozhodly znovu projednávat pracovní smlouvy islandských pracujících. Na ostrově s 360 tisíci obyvatel pracuje sto devadesát sedm tisíc lidí. V době dokončování studie v červnu 2021 se nové kolektivní smlouvy mezi islandskými odbory a zaměstnavateli, jež buď přímo zkracovaly pracovní dobu, nebo alespoň nabízejí mechanismy, jak si mohou zaměstnanci její zkrácení vyjednat, vztahovaly na více než 170 tisíc zaměstnanců tedy zhruba na 86 procent z nich. Podle ředitele Autonomy Willa Stronge byl test jasným úspěchem a islandský veřejný sektor popsal jako průkopníka, kterým by se mohly inspirovat ostatní vlády. „Islandský kratší pracovní týden nám ukazuje, že je v moderní době nejen možné pracovat méně, ale hlavně že je možná progresivní změna,“ říká jeden z autorů studie Guðmundur D. Haraldsson.

Otestovat čtyřdenní pracovní týden plánuje také Španělsko, u svých zaměstnanců na Novém Zélandu ho testuje firma Unilever. Ve zprávě v rámci kampaně 4 Day Week iniciativy Platform London jsou zmíněny environmentální pozitiva v podobě snížení uhlíkové stopy, k níž by omezení pracovní doby rovněž mohlo vést.

Čtěte dále