Tendence některých starostů k asociálnímu samoděržaví je stará a nebezpečná

Senátem i Poslaneckou sněmovnou schválená novela zákona nás vrací do dob Ivany Řápkové, kdy za všechno mohli nejchudší. Dobře to ukazuje postoj stínového ministra spravedlnosti Hraby.

Z asociálních výroků senátora Zdeňka Hraby žádná kauza v Česku nebude. Senátor STAN a kandidát na ministra spravedlnosti za koalici Piráti-STAN si na Twitteru přisadil, že je naprosto v pořádku, aby se pokuty za bagatelní přestupky strhávaly lidem přímo z některých sociálních dávek. Konkrétně jde o doplatek na bydlení a příspěvek na živobytí, což jsou dost zásadní dávky. „Nesmíme tolerovat, že někdo pokuty neplatí jen proto, že na ně nemá peníze a pobírá sociální dávky. Tolerovat dvě kategorie lidí je první krok k no-go zónám,“ napsal možný budoucí ministr spravedlnosti. Hraba tak verbálně podpořil zákon, který prošel Poslaneckou sněmovnou a Senátem a podle celé řady odborníků povede k ještě většímu vyloučení sociálně slabých rodin. Samotné strhávání z dávek je přitom i z právního hlediska krajně problematické, protože na dávky existuje zákonný nárok. Sociální dávky, už dnes velmi nízké, mají svou funkci, jíž je dát lidem v nouzi aspoň minimální standard k přežití, a zákon je proto chrání.

Zatímco okolo „trestání za úspěch“ panuje skoro paranoia a zvýšit příspěvek bohatých do společné kasy si nikdo nedovolí ani navrhnout, trestat chudé za chudobu a dát starostům možnost je šikanovat se v Česku považuje za rozumnou politiku.

Dalším velmi problematickým aspektem je dopad na lidi, kteří přestupek nezpůsobili, v tomto případě především děti, které dost dobře nemůžou za to, že rodiče – nebo klidně jen jeden z nich – spáchali přestupek. O bydlení však mohou přijít všichni. Proti návrhu se vyjádřil dokonce i ombudsman Stanislav Křeček, kterého skutečně nemůže nikdo podezírat z toho, že by to s dodržováním lidských práv nějak přeháněl. „Zákonná právní úprava musí být v souladu s článkem 30, odstavcem 2 Listiny základních práv a svobod. Ten zaručuje každému, kdo se nachází v hmotné nouzi, právo na zajištění pomoci nezbytné pro zabezpečení základních životních podmínek,“ uvedl ombudsman.

Represe chudých

Kam až může podobná úprava vést, popsal na Facebooku Člověka v tísni Ústeckého kraje tamní koordinátor Jan Černý: „Senát dnes rozhoduje o zřízení městských států. Spojení funkce starosty jako vrchního velitele městských ozbrojených sil s funkcí přednostního exekutora dávek v hmotné nouzi povede krom větší dětské bídy a nárůstu distance od společnosti k vzestupu politik Napoleonů malých území,“ napsal na Facebook. Právě v Ústeckém kraji mají s podobnými opatřeními už svoje zkušenosti. „Zatočit s nepřizpůsobivými“ se snažila v minulosti chomutovská primátorka za ODS Ivana Řápková – a začala právě exekucemi sociálních dávek.

Její strategii nazvanou Záchranný kruh ve své zprávě popsala Agentura pro sociální začleňování: „O této akci nejsou k dispozici konzistentní písemné informace či koncepční materiály ani informace k plánu realizace atd. O jednotlivých krocích akce jsou nejdetailnější informace k dispozici v regionálních médiích, a to obvykle těsně před spuštěním těchto kroků. Kromě tiskových zpráv je na webu města – nicméně pouze jako reakce na dotaz zvídavého občana – k dispozici definice akce Záchranný kruh. Podle ní jde o ‚synchronizovaný a organizovaný postup jednotlivých složek městské správy podílejících se na důsledném postupu proti nepřizpůsobivým občanům v Chomutově‘. Ve skupině ‚nepřizpůsobivých‘ se pak podle téže definice vedle ‚dlužníků vůči městu‘, ‚osob narušujících dobré mravy‘ a ‚prostitutek‘ ocitají také ‚rodiče, kteří své děti neposílají do školy‘. Složky městské správy, které se pak (především) podílejí na realizaci akce Záchranný kruh, jsou dále tyto: městská policie, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor ekonomiky, odbor školství a Chomutovská bytová. a.s. Lze tedy vyvodit, že akce Záchranný kruh je čistě represivní, v podstatě živelně realizovanou akcí bez jasných pravidel, která navíc zcela opomíjí sféru návazných opatření (sociálních služeb) nutných při práci s touto problematickou cílovou skupinou. Do realizace Záchranného kruhu nejsou zahrnuty neziskové organizace zabývající se dlouhodobě kvalitně realizovanými sociálními službami, resp. sférou sociální práce.“ To uváděla Agentura před dvanácti lety.

Budeme pokutovat vše

Proměnit podobné nařízení v přímou šikanu není nijak složité. Stačí se podívat, jak uvedl sociolog Daniel Prokop, co všechno se může vykládat například jako přestupky proti veřejnému pořádku. Patří sem i taková opatření jako porušování veřejného klidu, vzbuzování veřejného pohoršení nebo znečišťování veřejného prostranství. Často se přitom jedná o přestupky, které se dají takřka „vyrobit“ na objednávku. V extrémních případech může být jako přestupek bráno i sezení na k tomuto účelu neurčených místech, například na zídce. Lavičky přitom město nechá v „ghettech“ odstranit, aby zabránilo shromažďování „nepřizpůsobivých“. Přestupky se tak vyrábějí doslova samy. „Už druhým rokem platí na problémových místech v Mostě protivysedávací vyhláška. Loni městská policie řešila 2152 přestupků za její porušení. ‚Napoprvé tento přestupek řešíme domluvou, pokud už se jedná o recidivu, tak uložíme pokutu. Ta může být až do výše 1000 korun,‘ tvrdí Vlastimil Litto, mluvčí strážníků,“ informoval v roce 2017 Mostecký deník. Mosteckou vyhlášku v roce 2018 sice zrušil Ústavní soud, ale až se značným časovým odstupem. Zabavení dávky a především škody, které to může způsobit, ovšem už nikdo nevrátí.

Že se někteří starostové vydají přesně tímto směrem, o tom není třeba pochybovat. „Boj s nepřizpůsobivými osobami se v Karviné posouvá dál,“ začíná perex článku informujícího o dalších krocích primátora města, sociálního demokrata Jana Wolfa, který zostřuje strategii právě v souvislosti s novým zákonem. „K 1. 9. 2021 jsem zadal řediteli MP Karviná, aby zřídil minitým strážníků, kteří se budou zabývat pouze činností nepřizpůsobivých občanů. Reagujeme tak na novelu, kterou schválili poslanci, a věřím tomu, že ji schválí i Senát a prezident republiky. Budeme pokutovat vše. Měla by být platná k 1. 1. 2022. Ta novela zajistí to, že pachatelům opakovaných přestupků bude strháváno finanční plnění ze sociálních dávek. Je to další z nástrojů k řešení situace s problémovými občany,“ uvedl pro televizi Wolf. Šéf městských strážníků pak jeho slova ještě doplnil: „Budeme bez pardonu pokutovat vše, čeho se ti lidé dopustí. Ať to bude přestupek na úseku veřejného pořádku, znečišťování veřejného pořádku, rušení nočního klidu.“

Z asociálního výroku kandidáta koalice Pirátů a STAN na ministra spravedlnosti ani z celého asociálního zákona ale nikdo téma dělat nebude. Předvolební debata se už dávno vychýlila směrem doprava a peníze se v předvolebním populismu mají ušetřit definitivním ožebračováním nejchudších, jakkoli to nedává smysl ani teoreticky. Místo zdanění jednoho procenta nejbohatších se český stát rozhodl táhnout proti pár procentům nejchudších a zahojit se zabavováním sociálních dávek. Zatímco okolo „trestání za úspěch“ panuje skoro paranoia a zvýšit příspěvek bohatých do společné kasy si nikdo nedovolí ani navrhnout, trestat chudé za chudobu a dát starostům možnost je šikanovat se v Česku považuje za rozumnou politiku. Státnímu rozpočtu ani městským pokladnám to nepomůže, většině zaměstnanců taky ne. Problém vyloučených lokalit to ještě prohloubí. Spokojenost obyčejných lidí má nicméně být zajištěna tím, že po těch na dně se bude šlapat ještě nevybíravěji. Jejich šance dostat se ze dna se posunula do záporných hodnot. Vždycky bude kam klesat a na nejchudší bude možné svalovat další a další viny – nepomůže to ale nikomu.

Autor je redaktor Alarmu.

Čtěte dále