Poselství Igora Chauna


Režisér a zapálený ezoterik Igor Chaun se proměnil z xenofobního monstra ve světce. Co jeho případ vypovídá o občanské soudnosti?