Diskriminaci se Češi nebrání


Zákon o diskriminaci se u nás v praxi používá minimálně. Existuje pro to hodně důvodů, určitě to ale neznamená, že u nás k diskriminaci na pracovištích nedochází.

Performer Martin Konvička


Martin Konvička v roli umělce intervenujícího do veřejného prostoru neselhal. Uměleckým aktem širší veřejnosti dokázal, že xenofobní populismus stojí na lhaní a předstírání.