Události roku 2016


Redakce A2larmu pro vás připravila výběr nejdůležitějších světových i domácích události loňského roku.

Halíkův prorocký hlas


Podoba církve se netýká jen věřících, ale celé společnosti. Tomáš Halík ovšem představuje jen značně omezenou alternativu.

Jsme skutečně v krizi?


Pojem uprchlická krize je především výrazem úzkosti. Je třeba upřednostnit takové formy politiky, které pojetí migrace jako hrozby vyžadující regulační zásahy ze strany států zpochybňují.