Apple musí Irsku vrátit 13 miliard eur

Podle Evropské komise Irsko poskytlo korporaci Apple nelegální daňové úlevy ve výši až 13 miliard eur. Stát musí získat peníze zpět.

Komisařka Margrethe Vestagerová, která je odpovědná za dozor nad hospodářskou soutěží, řekla: „Členské státy nemohou udělovat daňové úlevy vybraným společnostem – odporuje to evropským pravidlům státní podpory. Vyšetřování dospělo k tomu, že Irsko poskytlo nelegální daňové úlevy Applu, které firmě umožnily odvést na daních podstatně méně, než zaplatily ostatní firmy za mnoho let. Toto zvláštní zacházení umožnilo Applu platit efektivní korporátní daň, která klesla z jednoho procenta evropských příjmů společnosti v roce 2003 až na 0,005 procenta v roce 2014.“

Irsko musí získat zpět od Applu daně nezaplacené mezi lety 2003 a 2014, které činí až 13 miliard eur bez úroků. Tato částka se rovná ročním výdajům na irské zdravotnictví.

Hloubkové vyšetřování státní podpory, které Evropská komise zahájila v červnu 2014, odhalilo, že dvě rozhodnutí upravující výši daní Applu vydaná Irskem uměle snížila daňovou zátěž firmy už od roku 1991. Pravidla otevřela cestu k přiznávaní zdanitelných příjmů dvou irských dceřiných společností Applu (Apple Sales International a Apple Operations Europe), které neodpovídaly ekonomické skutečnosti. Téměř všechny zisky z prodeje, které tyto firmy zaznamenaly, byly totiž uvnitř společnosti připsány „hlavní kanceláři“. Zpráva komise ukázala, že tyto „hlavní kanceláře“ existovaly jen na papíře a nemusely podle už neplatných zvláštních ustanovení irského finančního práva danit v žádné zemi. V důsledku Apple platil korporátní daň, která klesla až na zmíněných 0,005 procenta z příjmů Apple Sales International.

Poskytování zvláštních daňových úlev je podle evropského práva nelegální, protože výrazně zvýhodňuje Apple oproti ostatním podnikům, které platí daně podle stejných zákonů o daních. Komise může nařídit navrácení protiprávní státní podpory za období deseti let před první žádostí Komise o informace v roce 2013. Irsko musí tedy získat zpět od Applu daně nezaplacené mezi lety 2003 a 2014, které činí až 13 miliard eur bez úroků. Podle Guardianu se tato částka rovná ročním výdajům na irské zdravotnictví.

Zvýhodnění v Irsku umožnilo Applu vyhnout se zdanění téměř všech příjmů vygenerovaných prodejem všech svých výrobků na celém jednotném trhu EU. Apple se totiž rozhodl zaznamenávat veškeré prodeje v Irsku, a ne v ostatních zemích, kde se výrobky prodávaly. Pokud by další země hodlaly požadovat po Applu vyšší platby na daních ze zisků dvou zmíněných společností za stejnou dobu podle jejich vlastních pravidel, došlo by ke snížení částky, která má být navrácena Irsku.

Irský ministr financí Michael Noonan prohlásil, že s rozhodnutím Evropské komise nesouhlasí a hodlá se proti němu odvolat: „Je to nezbytné, abychom ubránili integritu našeho daňového systému, udrželi daňovou jistotu byznysu a zabránili vměšování EU do kompetencí členských států ohledně zdanění.“

 

Čtěte dále