Řídit stát jako akademickou firmičku

Úspěšný akademický podnikatel Petr Robejšek založil novou politickou stranu. Nabízí ale jen staré myšlenky.

Petr Robejšek sám sebe jistě považuje za originálního myslitele. V drahém saku, motýlkem a kostěnými brýlemi o tom přesvědčil i značnou část českých novinářů a získal status pomazané mluvící hlavy, která se posadí před kameru, kdykoli chcete slyšet něco nekorektního o Rusku, Evropské unii, uprchlících, politických elitách nebo prostě o čemkoli. Stejně jako celá řada dalších „nekorektních myslitelů“ se prezentoval jako ten, který odhaluje pokrytectví Západu a ukazuje žádostivému publiku, jak to doopravdy je. A stejně jako celá řada nekorektních myslitelů i Robejšek špatně skrýval svoje politické ambice. Včera odložil masku intelektuála a stal se politikem.

Život v nekorektní pravdě

„Ani nevíme, kde jsme, protože jsme si zakázali určité myšlenky,“ vymezil se Robejšek-intelektuál vůči médiím a akademikům, kteří prý kvůli politické korektnosti nevidí, co Evropu a Západ trápí. „Vítejte v realitě,“ vítá nás nyní Robejšek-politik ve videu své politické strany nazvané Realisté. Právě realismus má být lékem pro českou společnost. K realističnosti přitom přistupuje z pozice intelektuála žijícího v nekorektní pravdě.

Tak jako je Babiš nepolitickým politikem, je Robejšek neintelektuálním intelektuálem a podobné je i jeho odvolávání se na obyčejné lidi proti selhávajícím elitám.

Robejšek má za sebou úspěšný život přičinlivého akademického živnostníka. Právě tím se ale jako předseda strany vymezující se proti elitám žijícím ve slonovinové věži moc chlubit nemůže. Byť jeho impérium sestává jen z několika popularizačních knížek a řady přednášek a kontaktů, nedá se o něm říct, že by se neuměl v kapitalismu otáčet. V Hamburku se stal šéfem spolku financovaného ze soukromých peněz. Díky této pozici mohl zvát na školení české politiky i akademiky, kteří pak na oplátku zvali jeho do České republiky. Spolek, kterému předsedal, se zabýval především motivováním manažerů. Jako vědec Robejšek selhal hned dvakrát: napřed byl usvědčen z plagiátorství a potom se snažil vymluvit na studenta, kterého ale předtím neuvedl jako spoluautora.

Realistické řešení reality

Schopnost řešit problémy slibují Realisté potenciálním voličům s odkazem na takzvané Paretovo pravidlo 20/80, které Robejškův Institut 2080 považuje za teoretický klíč k řešení snad všech problémů. „20 procent nejlepších úředníků odvede 80 procent smysluplné práce,“ píše se například na stránkách institutu. „Ošetření pětiny pacientů stojí čtyři pětiny celkových nákladů,“ pokračuje v této lince politický program hnutí. Jaké recepty mají Realisté pro českou byrokracii či zdravotnictví na základě těchto statistických tvrzení? Vyhodili by osmdesát procent úředníků? A co s dvaceti procenty nákladných pacientů?

Slow motion Robejška kráčejícího po prázdné kavárně, záběr zblízka na ustaranou tvář habilitovaného doktora politických věd, střih na decentní polobotky… Relativně nedávno založený think-tank Institut 2080 měl v agendě mimo jiné taky promovidea, v nichž je Robejšek zobrazen jako neortodoxní intelektuál s přísným výrazem. Pomocí Institutu tak Robejšek vytvářel poptávku sám po sobě. Jeho podnikatelsko-akademický čich se projevil i ve štědrém financování jeho spolku Dospivovou Pentou. Robejšek tak mohl s Václavem Cílkem objíždět republiku s přednáškami „proti politické korektnosti“. Přes svou proklamovanou originalitu ovšem Robejšek přichází s myšlenkami, které v českém veřejném prostoru někdo opakuje prakticky neustále: diktát EU, selhání elit, potřeba hájit národní zájmy. Pozitivní vztah k Rusku je nakonec tím jediným, co realisty výrazněji odlišuje od ODS.

Na straně lidí?

K dobrému tónu českých miliardářů patří vedle vlastnictví médií, tryskáčů nebo fotbalových klubů také zakládání politických stran. Existence Babišova ANO, Soukromníků Ivo Valenty a nyní i Realistů Marka Dospivy svědčí o tom, že je kost státu po letech ohlodaná a staré politické strany, které v devadesátých letech pořádaly zabijačku, už nemají co nabídnout. Výprodej eráru skončil, není co restituovat a privatizovat, jenže s jídlem roste chuť.

Tak jako je Babiš nepolitickým politikem, je Robejšek neintelektuálním intelektuálem a podobné je i jeho odvolávání se na obyčejné lidi proti selhávajícím elitám. „Pan Robejšek má podnikatelské zázemí, podobně jako hnutí ANO,“ hodnotil nového kolegu pro iDnes Babiš.

Realisté i Institut 2080 jsou napojené na miliardáře Marka Dospivu a jeho finanční skupinu Penta. I když Robejšek toto přímé spojení zatím odmítá, jejich kontakty jsou známé. Jak řekl i Babiš: „Známe se a vím, kdo stojí za tím projektem, určitě to není pan Robejšek, takže nechápu, proč se tak vymezuje.“ Robejškovi Realisté jen rozšiřují portfolio stran s receptem „zdravého rozumu“. Nabízejí především nacionalismus, odpor proti menšinám, přistěhovalectví a ve startovním videu nešetří českými vlajkami. Ve jménu tohoto rozumu mají být politické elity poraženy elitami finančními.

Autor je redaktor A2larmu.

 

Čtěte dále