Fotoreport: Pražská demonstrace proti smogu

Asi stovka lidí se ve čtvrtek sešla před pražským magistrátem, aby vyjádřila nesouhlas s politikou města v případě smogových situací.

Neformální organizace Ženy 23. února svolala na tento den na pražské Mariánské náměstí demonstraci s názvem „Chceme dýchat“. Jejím cílem bylo upozornit na absenci relevantních politických řešení, která by se vypořádávala se zhoršujícím se ovzduším v metropoli. Akci podpořily různé organizace, jejichž zástupkyně a zástupci na demonstraci vystoupili se svými projevy. Vedle obřích plic a transparentu „Adriano, před smogem neutečeš“, který odkazoval na výrok primátorky hlavního města, že sice jezdí do práce autem, ale taky chodí běhat, se postupně vystřídalo několik řečnic a řečníků. Každý z nich přistupoval k problematice zhoršeného ovzduší z jiné perspektivy. Samotné organizátorky upozorňovaly na sociální rozměr, který smogové situace mají. „Ne každý si může dovolit vycestovat mimo Prahu a nadechnout se čerstvého vzduchu,“ zaznělo z úst moderátorky Martiny Poliakové. Ženy 23. února akcentovaly hlavně fakt, že špatné ovzduší nejvíce dopadá na děti a seniorky, ale také na lidi bez domova. Zmínily také, že každoročně v důsledku zhoršeného ovzduší předčasně zemře několik tisíc lidí.

Organizátorky vytyčily pět požadavků: kromě regulačního plánu nebo MHD zdarma ve dnech smogové situace mezi ně patří i lepší osvěta v otázce životního prostředí, informovanost o důsledcích znečištění a podpora cyklistické a pěší dopravy.

Za Greenpeace vystoupil Jan Freidelinger. Uvedl, že Praha už dlouhá léta překračuje limity pro nejvíce nebezpečné látky v ovzduší. Navzdory tomu, že příčiny smogových situací jsou známé (neregulovaná automobilová doprava, zastaralé hnědouhelné elektrárny a spalování uhlí obecně), stejně jako jejich řešení (obnovitelná energie, veřejná doprava, zateplování), však neexistují politici, kteří by situaci chtěli doopravdy řešit. Upozornil také na to, že právo na čistý vzduch je ukotveno v Ústavě. Za hnutí Limity jsme my vystoupil Josef Patočka. Akcentoval globální rovinu klimatické změny a otázku environmentální spravedlnosti: „Nechceme, aby lidé, kteří klimatickou změnu nezpůsobili, nesli její důsledky v podobě zničeného zdraví.“ Že smog a zhoršující se ovzduší nejsme schopní řešit, demonstroval na redakčním komentáři Mladé Fronty Dnes, ve kterém bylo mimo jiné uvedeno: „Úřady vyzývají řidiče, aby nikam nejezdili. To je ale legrační. Jak si někdo může myslet, že se lidé dobrovolně omezí jen proto, že někomu jinému hrozí zdravotní problémy.“

Akci podpořilo také sdružení Auto*Mat – Marek Bělor se věnoval tomu, jak neregulovaná automobilová doprava přispívá k zhoršení ovzduší v Praze: „Do Prahy každý den dojíždí za prací na 200 tisíc lidí a z nich jen minimum má k dispozici kvalitní, především kolejovou dopravu, a proto většina z nich jezdí autem.“ Poslední vystupující byla Rút Kolínská, zakladatelka ekologické platformy a dnešní prezidentka Sítě pro rodinu. Právě Pražské matky proti smogu demonstrovaly už v roce 1988. Svůj proslov Kolínská rámovala tím, že ani po třiceti letech se téma nepodařilo opravdu vyřešit.

Na demonstraci byla pozvaná i zastupitelka za Stranu zelených Petra Kolínská. Právě ta ale, stejně jako její stranický kolega Petr Štěpánek, nehlasovala pro zařazení bodu týkajícího se nekvalitního ovzduší do programu zastupitelstva (naopak předseda Zelených Matěj Stropnický nebo Ondřej Mirovský pro zanesení bodu do programu hlasovali). Přitom právě Zelení se během období smogové situace snažili prosadit MHD zdarma. Těžko říct, proč magistrátní koalice, jíž jsou Zelení součástí, neprosazuje systémová řešení, která by občanům města opravdu pomohla, a namísto toho politikaří a reálným změnám zamezuje.

Organizátorky vytyčily pět požadavků: kromě regulačního plánu nebo MHD zdarma ve dnech smogové situace mezi ně patří i lepší osvěta v otázce životního prostředí, informovanost o důsledcích znečištění a podpora cyklistické a pěší dopravy.

Demonstrace proti smogu se včera konala i v Ostravě, a to pod názvem „Ticho smog nevyřeší“. Lidé tam poukazovali na to, že téměř měsíc a půl trvající smogová situace v regionu zůstává ze strany politiků neřešená. Na akci pořádanou platformami Čisté nebe a Probuď domy se před ostravskou radnicí sešlo několik desítek lidí.

 

 

Čtěte dále