Jak zastavit vyhladovění vysokého školství? Olomoucká „filda“ plánuje radikální kroky

K úternímu protestu Hodina pravdy se kromě fakult Univerzity Karlovy přidala i olomoucká Filozofická fakulta.

„Máme za sebou celodenní stávku a musíme vymyslet další kroky. Chceme mobilizovat studenty, protože každý rok se jich třetina promění a ti nevědí, co se stalo. Nicméně situace se nezměnila,“ zahájil akci v přeplněné aule olomoucké Univerzity Palackého zástupce vysokoškolských odborů František Kratochvíl.

Následovala krátká prezentace, vysvětlující důvody stávky. „Každá vláda svým jednáním a chováním ukazuje, kde jsou její priority. Když žádaly humanitní fakulty na jaře o akutní příspěvek, vláda jim ho přislíbila, ale nikdy k němu nedošlo. Když ale soudům chyběla stejná částka, peníze se našly bez problémů,“ popsal Pavel Šaradín z Katedry politologie Filozofické fakulty. Poukázal také na problém přerozdělování peněz mezi jednotlivé fakulty, kdy se na olomouckou Filozofickou fakultu dostává skoro o 30 procent financí méně než na Pedagogickou fakultu.

Zásadní otázku položil zástupce odborů Kratochvíl. „Trpíme stockholmským syndromem v násilném vztahu s rektorem a ministerstvem a snažíte se chránit děti, tedy studenty. Co máme dělat?“ zeptal se přítomných.

Do konečného hlasování o bodech k předložení akademické obci se dostaly například tyto návrhy: nezahájení letního semestru, zastavení vydávání diplomů, zapisování reálných hodin, které zaměstnanci odpracují, nebo okupační stávka. Většina návrhů skončila s výsledkem polovičního souhlasu. Po návrhu okupační stávky před rektorátem se z publika ozvalo: „Tak jdem!“ a pak se všichni účastníci přesunuli na trávník rektorátu, kde dokončili diskuzi a umístili transparenty.

Schválené návrhy nyní budou předloženy na setkání akademické obce, aby s dalším postupem souhlasily všechny zapojené univerzity. Podle reakcí organizátorů je ale pravděpodobné, že vyučující začnou zapisovat do systému reálně odpracované hodiny a v blízké době se bude konat okupační stávka – minimálně v Olomouci.

Čtěte dále