Vize 2030 je nová, báječná… a dystopická

TOP 09 se svým předvolebním programem připomíná tonoucího, jenž se chytá stébla – české střední třídy. Reálně však slibuje technologické inovace bez společenské změny.

Kdyby nějaká politická strana v devadesátých letech přišla s třídní rétorikou, jako to dělá TOP 09 v roce 2017, pravděpodobně by byla vyobcována jako bolševická, totalitní a vůbec fuj. Topácká třídní identita se však týká středních vrstev, tedy pracovitých a zodpovědných, zkrátka fajn lidí. Nová strategie strany, nazvaná Vize 2030, ale naráží na problém: slibuje vytvořit silnou střední třídu tak jako v Rakousku. Jenomže dlouhodobý civilizační trend směřuje spíše k zániku této společenské skupiny a k sociální polarizaci.

Báječná chytrá společnost

Východoevropští komunisté šedesátých let a topáčtí neoliberální experti mají společnou jednu věc: slibují dohnat (a nejlépe předehnat) Západ. Zatímco sovětský vůdce Chruščov věštil vybudování komunismu v roce 1980 na základě vědecko-technické revoluce, Miroslav Kalousek předvídá dosažení tzv. chytré společnosti v roce 2030. Hnací silou chytré společnosti má být vzdělaná a prosperující střední třída a průmyslová revoluce 4.0.

Snaha být technicky progresivní a společensky konzervativní se neobejde bez potlačování sociálních konfliktů, ať už přímo násilnou formou nebo v měkčí podobě cestou lobotomizace a paralyzování společnosti.

Ideologický konstrukt čtvrté průmyslové revoluce, navazující na revoluci parostrojní, elektrotechnickou a informační, spočívá v digitalizaci produkce a celé společnosti. Parní stroj nám dal kapitalismus 19. století, elektromotor korporáty bílých límečků a počítače ničím neregulovaný trh – internet nám přinese co? Chytrou společnost vzdělaných lidí, schopných uživit se svými znalostmi, ovládajících několik cizích jazyků a vychovaných k selfmanagementu a teambuildingu. Na okraji budou stát samozřejmě ti „netalentovaní a nevzdělaní“. S lidmi bez domova chytrá společnost nepočítá vůbec.

Klíčem k tomuto kulturnímu rozkvětu má být meritokratický systém středního a vyššího vzdělávání, ovšem bez školného! Studentské protestní hnutí z roku 2012 si tedy může smetení agendy školného prozatím odfajfkovat. Drtivá většina mladých, včetně vysokoškoláků, se dnes ovšem potýká s problémy s bydlením. Co jim nabízí mladý konzervativní politik Dominik Feri? Vouchery k pasivní konzumaci kulturních statků. Nezávisle utvářená kultura tak zůstává mimo horizont TOP 09.

Digitalizace společnosti znamená integraci průmyslu s byznysem a aplikovaným vědeckým výzkumem v báječném novém smart city, obepnutém sítí dálnic a ekovláčků. I přes kritiku dosavadní úrovně ekonomiky, založené především na automobilovém průmyslu, osobní automobily mají zůstat hlavní formou dopravy. Vědci a vědkyně budou bádat jen pokud své projekty sladí se zájmy byznysu.

Taková normální rodinka

Základem chytrého státu, společenské stability a liberální demokracie bude chytrá středostavovská rodina heterosexuálního muže a heterosexuální ženy, vychovávající dědice poctivě nabytého majetku. K liberální demokracii již nadále nemají patřit jiné než „tradiční“ zákonné svazky, o adopci a výchově dětí ani nemluvě.

Taková normální rodina samozřejmě nebude potřebovat státní důchody pro socky, neboť si každý bude individuálně spořit, a dokonce se vrátí „regulační“ poplatky ve zdravotnictví, protože český národ je banda simulantů. Zodpovědnému rodinnému rozpočtu by měl odpovídat také zodpovědný rozpočet státu, redukující přerozdělování od bohatších chudším na třicet procent.

Chytrá dystopie

V souvislosti s neoliberálním programem TOP 09, nabízejícím vizi technologických inovací bez společenské změny, není na škodu připomenout si knihu Guye Deborda Společnost spektáklu, která definuje fašismus jako archaickou sociální formu vybavenou moderní technikou. Snaha být technicky progresivní a společensky konzervativní se neobejde bez potlačování sociálních konfliktů, ať už přímo násilnou formou nebo v měkčí podobě cestou lobotomizace a paralyzování společnosti, jak to mají některé generace v živé paměti z husákovské normalizace nebo Protektorátu Čechy a Morava. „Chytrá společnost“ distribuující vzdělání a technologický pokrok jen vyvoleným a násilím potlačující společenské změny je dystopie.

Autor studuje historii.

 

Čtěte dále