Záhadnému danění korporací v ČR kraluje Lidl

Neobvyklá firemní struktura umožňuje společnosti Lidl manipulace s daní ze zisku, které nemají v Česku obdoby.

Česká republika není žádným daňovým rájem. Podle zprávy společnosti Glopolis, která se zabývá daňovou zátěží ve středovýchodní Evropě, patříme v tomto regionu k těm nejhorším. Alespoň z pohledu korporací. Nejenže máme jedny z nejvyšších zdanění firemních zisků ze sledovaných zemí, dokonce těsně předčíme i průměr zemí OECD. Navzdory vysoké zátěži se ale Česku daří vybrat i nejvyšší sumu, takže se společnostem tolik nedaří zisky před daněmi zachránit jejich vyvezením za hranice. Některé společnosti se o to ale i tak snaží.

Asymetrie německo-českého společnictví

Zpráva ukazuje na české poměry poměrně nevídanou daňovou anomálii u společnosti Lidl. Jeden z nejsilnějších hráčů na poli supermarketů má právě kvůli daním hodně zvláštní firemní strukturu. Lidl je veřejnou obchodní společností (v.o.s.). Pokud jste o tomto typu společnosti nikdy neslyšeli, není divu. Žádná jiná korporace podobnou koncovkou za svým názvem nemá. Využívají ji především odborně specializované firmy jako právnické kanceláře, nebo architektonická studia. Důvodem je rozdělení vlastnictví společnosti mezi společníky. A s tím souvisí i rozdělení zisku.

Když v roce 2014 dosáhl Lidl solidního zisku 2,6 miliard z obratu přes 34 miliard korun, odvedl z něj na daních přesně nula korun.

Lidl patří dvěma společníkům: jedním je německý Beteiligungs-GmbH, druhým česká společnost Lidl Holding, s.r.o. Autorům zprávy se podařilo dostat ke klauzuli, která ukazuje, jakým způsobem si tito společníci rozdělují firemní zisk. Podle klauzule připadá 99,99 procenta zisku německé straně a zbývajících 0,01 procenta zůstává v Česku. A tomu odpovídá i následné danění.

Když v roce 2014 dosáhl Lidl solidního zisku 2,6 miliard z obratu přes 34 miliard korun, odvedl z něj na daních přesně nula korun. Tím ale podivnosti nekončí. Zástupci společnosti totiž autorům studie tvrdili, že německý společník platí daně v ČR. Společnosti Beteiligungs-GmbH a Lidl Holding, s.r.o. podle nich v roce 2014 zaplatily více než 504 milionů korun na daních, což skoro odpovídá daňové sazbě pro právnické osoby v přibližné výši 19,5 procenta. Vyjádření zástupců společnosti je tak v naprostém rozporu se zjištěním studie.

V danění si nejsou korporace rovny

Stejně podivné okolnosti panují i v případě danění dalších gigantů na českém trhu. Ve sledovaném roce 2014 odvedlo jedenáct největších společností dohromady 21,68 procenta ze zisků. Tyto údaje ale minimálně České dráhy a společnost RWE výrazně zkreslují. Prvně jmenovaný subjekt danil 71 procent svého výdělku. Společnost RWE, která dlužila za daně z minulých let, zdanila svůj zisk téměř jenom z poloviny (46 procent).

Kromě Lidlu se výrazně vychyluje i Foxconn a Unipetrol. Foxconn totiž umně využívá investiční pobídky od českého státu. Ty se týkají daňových úlev od roku 2009 na dalších deset let. Unipetrol vykázal v daném roce osmisettisícovou ztrátu, takže žádnou daň ze zisku neodváděl. Jak studie upozorňuje, v tomto případě existuje velké podezření na přesouvání zisků v rámci polské skupiny Orlen, pod kterou spadá šedesát procent Unipetrolu. Pětinu akcií Unipetrolu vlastní kyperská společnost Paulinino, která spravuje finance anonymních investorů. Neprůhledná struktura tak neumožňuje přesné zjištění, jak se ve vnitrofiremních transakcích manipuluje se ziskem.

 

Čtěte dále