Za klimatickou spravedlnost a čisté ovzduší bez výjimek

Vědci, umělci, lékaři a ekologické organizace vyzývají k ukončení těžby a spalování uhlí. Klimatický kemp 2018 se blíží.

Na čtyři desítky vědců a vědkyň, umělců a umělkyň, novinářů a novinářek, bývalých disidentů a disidentek či zástupců ekologických i lidskoprávních organizací podepsaly text výzvy Za klimatickou spravedlnost a čisté ovzduší bez výjimek. Smyslem výzvy iniciované hnutím Limity jsme my je podpořit úsilí o co nejrychlejší ukončení těžby a spalování fosilních paliv, zejména uhlí.

Mezi signatáři je například významný český filosof Pavel Barša, ředitel Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR Michal V. Marek, bývalý disident Petr Uhl, dokumentaristka Apolena Rychlíková, lékařka Lenka Čeganová nebo herečka a bývalá poslankyně Táňa Fischerová. Podpisy pod výzvu je možné připojit na stránkách www.limityjsmemy.cz.

Ve výzvě se píše: „Je třeba odmítnout rozšiřování těžby na dole Bílina a žádat postupné uzavření všech uhelných elektráren, tak jako to již plánuje řada evropských zemí. Nemůžeme připustit, aby se podobně jako v případě elektrárny Chvaletice dostaly ze státních rukou do majetku uhlobaronů, kteří budou chtít prodloužit jejich provoz o další desítky let či si na ně opatřit od státních úřadů plošné výjimky z emisních limitů. Naopak musíme nastartovat proces směřující k co nejrychlejšímu ukončení těžby a spalování uhlí vůbec.“

Limity jsme my je otevřené hnutí proti fosilním palivům usilující o klimatickou spravedlnost. V loňském roce uspořádalo historicky první klimatický kemp v České republice, během kterého více než sto čtyřicet lidí zablokovalo provoz dolu Bílina v Mosteckém uhelném revíru. Letos opět pořádá klimatický kemp, konkrétně v termínu od 27. června do 1. července. Součástí pětidenního kempu budou přednášky, workshopy, síťování a také akční víkend proti fosilnímu průmyslu. Místo konání kempu hnutí zveřejní 11. června na svých webových stránkách a sociálních sítích.

 

Čtěte dále