Oceány se oteplují o 40 procent rychleji, než jsme si mysleli

Oteplování povede ke zvyšování hladiny moří, výskytu silnějších bouří a k úbytku života v oceánech.

S touto zprávou přišel nedávno publikovaný článek časopisu Science. Po dosavadním nesouladu mezi klimatickými modely, které předpokládají vyšší nárůst teplot světových oceánů, a odpozorovanými daty ukazujícími nižší teploty, se zdá, že oteplování oceánů probíhá spíše podle klimatických modelů, a oceány se tak skutečně oteplují o 40 procent rychleji, než se doposud předpokládalo.

„V páté hodnotící zprávě Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC), zveřejněné v roce 2013, se ukázalo, že přední modely klimatických změn vydané za posledních 30 let předpovídají mnohem rychlejší nárůst ohřívání oceánu, než bylo skutečně odpozorováno,“ uvedl autor studie Zeke Hausfather. A jak dále uvádí, tyto nesrovnalosti mezi modely a naměřenými hodnotami byly velkým problémem, který vzbuzoval mezi vědci nejistotu. Bylo tak potřeba vyjasnit si vztah mezi modely a realitou.

Ještě do poloviny roku 2000 bylo získání spolehlivých dat o teplotě oceánů obtížné. S příchodem nových technologií mají dnes ovšem vědci k dispozici jasná data, která se začínají shodovat s klimatickými modely. Díky síti plovoucích robotů Argo, kterých bylo distribuováno na čtyři tisíce kusů, dostávají přesné údaje o teplotě, pH a slanosti mořské vody. Před vytvořením těchto robotů bylo jedinou možností, jak změřit vlastnosti oceánu, využití podvodních termografů, které se ovšem kvůli nemožnosti jejich vyzvednutí z mořského dna daly použít jen jednou, takže jejich data nebyla tak spolehlivá.

Současná přesná měření odpovídající klimatickým modelům tak umožní vědcům lépe porozumět změnám klimatu: jak vysvětluje Hausfather, právě oceány jsou nejlepším místem pro pochopení dějů globálního oteplování. Zjištěná realita ovšem není vůbec příznivá pro podmořský život a obyvatele pobřežních oblastí. Čím dál větší oteplování totiž povede ke zvyšování hladin moří, výskytu silnějších bouří a k úbytku života v oceánech.

 

Čtěte dále