Šmejdi přešli od hrnců k lidem v exekuci

Mapa osobních bankrotů, dluhová helplinka a mapa dluhových poraden reagují na novelu insolvenčního zákona i na podvodníky, kteří zneužívají dlužníky v exekuci.

Od 1. června nabývá účinnosti novela insolvenčního zákona, která mění dosavadní pravidla vstupu do oddlužení. Šance na oddlužení se tak teoreticky otevírá stovkám tisíců předlužených Čechů. Zvýšený zájem o zpracování insolvenčních návrhů znamená ale i příležitost pro oddlužovací agentury, které využívají tíživé situace dlužníků. Ti jsou často neinformovaní a nevědí, kam se pro pomoc obracet. Vzhledem k tomu, že se jedná o nejzásadnější novelu v oblasti insolvencí za posledních deset let, je potřeba sledovat, jestli skutečně naplní očekávání. Podrobná data o osobních bankrotech bude pravidelně přinášet nová mapa, kterou představil Radek Hábl z Institutu prevence a řešení předlužení. Na situaci reaguje i helplinkamapa dluhových poraden, které na tiskové konferenci představil Daniel Hůle z Člověka v tísni.

Novela s dvěma nevýhodami

Novela, která nabývá na účinnosti, je ke dlužníkům méně vstřícná, než byly některé pozměňovací návrhy v Poslanecké sněmovně a také senátní návrh novely insolvenčního zákona, který sněmovna přehlasovala. Podle Daniela Hůleho má novela dvě nevýhody. První je minimální měsíční splátka ve výši 2178 korun, která může oddlužení znemožnit lidem s velmi nízkými příjmy, typicky důchodcům. Druhou pak je nejasně formulovaná podmínka, která operuje s třiceti procenty dlužné částky. U lidí, kteří nedokáží splatit během pěti let třicet procent, bude soud rozhodovat, zda mohou být oddluženi. „Velká nepředvídatelnost práva, nejistota, co se mnou bude, pokud nesplatím do pěti let těch třicet procent dluhů, to je zásadní problém,“ shrnuje Hůle problematický bod novely. Odborníci, kteří se dluhy zabývají, přesto doporučují, aby se lidé do insolvencí hlásili. K tomu, aby se přitom ještě více nezadlužili kvůli různým podvodným společnostem, které nabízejí dluhové poradenství, má sloužit právě mapa dluhových poraden.

Zvýšený zájem o zpracování insolvenčních návrhů znamená i příležitost pro oddlužovací agentury, které využívají tíživé situace dlužníků. Ti jsou často neinformovaní a nevědí, kam se pro pomoc obracet.

V ČR je aktuálně 114 tisíc lidí v osobním bankrotu. Kde je osobních bankrotů nejvíce a kde naopak nejméně, nově ukazuje Mapa osobních bankrotů. Největší podíl bankrotů je v Ústeckém (2,2 procenta) a Karlovarském kraji (2,0 procenta), naopak nejmenší podíl zaznamenává Praha (0,6 procenta) a Zlínský kraj (0,9 procenta). Vzhledem k vysokému počtu osob v dluhové pasti je však velmi důležitým ukazatelem poměr počtu osob v osobním bankrotu k počtu osob v exekuci v daném kraji. Zde je na tom nejhůře Praha s poměrem pouhých 7 procent, naopak nejlépe je na tom Pardubický kraj s 19 procenty. Zajímavostí je, že prakticky neexistuje rozdíl mezi počty mužů a žen, a to napříč všemi kraji. Podíl mužů je jen lehce vyšší s 51 procenty oproti 49 procentům žen. Téměř třetina (29 procent) všech osob v osobním bankrotu jsou manželé. Průměrný věk je pak 45 let. Doposud podrobná data o využívání institutu oddlužení v Česku chyběla.

Komerční oddlužovací společnosti

V souvislosti s novelou evidují odborníci na dluhy zvýšený výskyt nejrůznějších společností, které lidem v exekuci nabízejí pomoc se vstupem do insolvence, a přitom od nich nezákonně inkasují peníze. Tuto službu by přitom měli poskytovat profesionálové, advokáti, exekutoři, insolvenční správci nebo notáři za regulovanou cenu 4000 korun, v případě manželů 6000 korun. Zájemci o vstup do insolvence se mohou také obrátit na akreditované služby, které poskytují poradenství zdarma.

„Setkali jsme se třeba s tím, že podvodné společnosti chtěly po lidech snubní prstýnky nebo rodinné cennosti,“ uvedl Zdeněk Strnad z Krajského soudu v Českých Budějovicích. Podobné zkušenosti popsala i Barbora Halířová z Úřadu vlády ČR, která se při své práci setkává i s případy, kdy podvodné oddlužovací společnosti lidem, kteří chtějí přejít pod bezplatnou službu, vyhrožují. Mezi společnosti, které si účtují nezákonně peníze, patří například dluhovaporadna.cz, dluhovaporadna.com, insolvencni-navrhy.cz, nemamdluhy.cz, novyzacateksro.cz nebo abivia.cz.

Radek Hábl uvedl příklad společnosti VARAPED 02, s.r.o., která si naúčtovala přes 46 tisíc korun za službu, která by podle zákona měla stát tisíce čtyři. „I když akreditační novela přinesla změnu a umožňuje postihovat i ty, které tyto aktivity zprostředkovávají, pořád s jevem oddlužovacích agentur, tedy se šmejdy, kteří přešli od hrnců a pokliček k lidem v exekuci, bojujeme,“ uzavřel Zdeněk Strnad.

Zoufalí voliči

„Podle některých politiků byl návrh na oddlužení, který jsem podával, příliš vstřícný ke dlužníkům a příliš levicový, ale z mého pohledu byl naopak odpovědný, tedy pravicový,“ uvedl autor k dlužníkům vstřícných pozměňovacích návrhů Jan Farský (STAN). Na podporu svého tvrzení zmínil příklady lidí, kteří ztratili jakoukoli motivaci, protože už nevěří, že by se cokoli mohlo změnit a oni se někdy ze svých dluhů dostali. Farský také upozornil na fakt, že tito lidé nejsou motivováni pracovat. „Setkávám se s argumentem, že lidé neplatí své dluhy, ale tady často už dávno nejde o jistinu, tu už ani nedokážeme najít. Kapitalizací, přeprodáním se často navýšila třeba z jednoho sta tisíc na dva miliony,“ upozornil Farský. Uvedl také příklady dětských dlužníků, kterým je dluhy znemožněn start do života. Podle Farského společnost může pomocí těmto lidem jedině získat. „Ani sociálně, ani ekonomicky nemůže naše společnost tratit, když jim pomůžeme. Tito lidé jsou ve velmi zoufalé situaci a mají volební právo,“ uzavřel Farský.

 

Čtěte dále